Alle niet gekozen projecten

Hier zie je de projecten die te weinig stemmen kregen en niet uitgevoerd worden met de Burgerbegroting.

48
3

De projecten

Willekeurig Populair Recent
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 48 bijdragen

Alle niet gekozen projecten

Omheining voor pannaveld te Agorapark (Luchtbal)  (thema Aantrekkelijkere pleinen)
Een duurzame, blijvende omheining en tribune helemaal rond het pannaveldje van het Agorapark te Luchtbal. JES vzw voert het traject uit met zijn jongeren, onder begeleiding van een 2/10de medewerker.
Jeroen D.
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Het poëziepad (thema cultuur op straten en pleinen)
Een gedichtenroute in elke wijk van het district in de periode juni tot september. Bezoekers volgen die gedichtenroute en belanden in een poëzievoorstelling.
Gust P.
0 1
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Bloemenpracht in het straatbeeld  (thema Groen in straten en op pleinen)
Sommige straten in district Antwerpen worden er al mee opgefleurd: prachtige hangmanden aan lantaarnpalen. Het maakt het straatbeeld niet alleen groener, maar ook een beetje romantischer. Hoeveel straten kunnen mee genieten van nieuwe bloemenpracht?
Martine A.
0 1
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Bal Populaire - Feest in de Dokken (thema Buurtconcerten en –feesten)
Het Eilandje is een buurt in volle ontwikkeling. Om de Vlaamse Feestdag te vieren en de buurt samen te brengen wordt een feest georganiseerd, met optredens en performances, hapjes en drankjes.
Stef P. van VZW Foenkel (io)
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Habbekrats-bomenlabo zoekt gezondheidsbomen (thema Klimaat- en milieuprojecten)
De interesse in burgerwetenschappen bij het jonge volkje is groot. Met een Bomenlabo meet dit project welke schadelijke stoffen (NO²,CO², fijnstof) de bomen capteren, maar ook hoeveel zuurstof ze afgeven, want meten (echt wetenschappelijk) is weten...
Jos T.
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Picknickeilanden Marnix  (thema Aantrekkelijkere pleinen)
Bij mooi weer schijnt het zonnetje de hele dag pal op de Marnixplaats. Rondom het standbeeld is een groene zone aangelegd. Hierop komen enkele eilandjes met zitbanken.
Saïd A.
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Voetschrapers van Willibrordus  (thema cultuur op straten en pleinen)
Wijkcomité Willibrordus vormt in de Willibrorduswijk een aantal voetschrapers om tot kleine kunstzinnige tafereeltjes. De nieuwe kunstwerkjes vormen samen met de reeds bestaande mozaïektegels een kunstenwandeling door de wijk.
Johan R. van Wijkcomité Willibrordus
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Broeikas #2 (thema Klimaat- en milieuprojecten)
Op Broeikas #2 delen inwoners van district Antwerpen een volledige dag met anderen hun klimaatvriendelijke ideeën, en vormen ze om tot concrete projecten tijdens inspiratie- en brainstormsessies. Acht sprekers worden uitgenodigd, 100 deelnemers worden verwacht. De organisatie van het event gebeurt door een 1/5de medewerker.
Carlijn H. van vzw klimplant
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Senioren uit de buurt op stap in de buurt (thema Ontmoeting in de buurt)
Een 50-tal senioren van Europark Linkeroever gaan vier keer op stap in de koekenstad.
Victor S.
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Peas and Loof (thema Klimaat- en milieuprojecten)
Voedsel verbindt. Dit project verwerkt voedseloverschotten van bioboeren, The Barn en Bioplanet met verschillende doelgroepen. Het project zet ook in op workshops rond duurzaam voedsel en voedselverspilling, voor verschillende doelgroepen, met de focus op de meest kwetsbaren. Daarnaast gaan deze groepen samen koken met voedseloverschotten, en samen eten. De extra maaltijden worden bezorgd aan sociale partners. Hiervoor wordt geïnvesteerd in duurzaam materiaal en een 2/5 medewerker.
Stephanie R. van kleefkruid vzw
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Urban Chess (thema Ontmoeting in de buurt)
Urban Chess zijn negen schaaktafels die iedereen kan gebruiken: vier in Park Spoor Noord, twee op het strand van Sint-Anneke en drie aan het wandelpad naast de voetgangerstunnel op Linkeroever. Om te spelen, te leren of er gewoon naar te kijken. Een project ter bevordering van de sociale cohesie, integratie en natuurlijk het brein!
Martine A.
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Een buurtontmoeting voor iedereen (thema Ontmoeting in de buurt)
Wekelijks een laagdrempelige ontmoeting aanbieden voor bewoners en buren van Heder (mensen met een niet aangeboren hersenbeperking). Dit is een noodzakelijke aanvulling op het "high level" aanbod (The Jane, August, PAKT...) in de omgeving.
Luk J.
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Een circulair buurtinitiatief rond gezonde voeding (thema Klimaat- en milieuprojecten)
Samen met diverse partners slaan CHACANA Europe en Veganation de handen in elkaar om in de Brederodebuurt een breed gedragen, laagdrempelig circulair project op te zetten rond gezond voedsel en een milieu- en klimaatvriendelijke levensstijl. Maaltijden worden uitgedeeld die werden gemaakt met ingrediënten uit een samentuin en waarvan het afval wordt gecomposteerd om nieuwe groenten te kweken.
Miguel B. van CHACANA Europe
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Zero Waste lab (thema Klimaat- en milieuprojecten)
Zin om je voorraadkast uit te breiden maar uitgekeken op voorbereid en voorverpakt? Het zero waste-lab biedt advies, inspiratie en begeleiding vanaf één vaste locatie en geeft je bovendien in dertig gratis live workshops en dertig online workshops de basics van klimaatvriendelijk leven mee. Een halftijdse medewerker coördineert.
Tom G. van Speelvogel
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Speelstoep
Speelstoep wil de vrije ruimte op de stoep van de Cyriel Buyssestraat optimaal gebruiken om op verschillende plaatsen speelruimte te creëren.
Buurtcomité C.
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Op Straat voor 't Klimaat (thema Klimaat- en milieuprojecten)
Een tiental jongeren gaat twee keer per maand het zwerfvuil op het Kiel met afvalknijper en vuilzak te lijf! In de wijk is zwerfvuil een groot probleem. Door bewustwording, vijf vormingssessies en de acties in de straten en op pleintjes wordt de wijk properder.
Stef D. van Samen Op Straat
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Groener Falconplein  (thema Aantrekkelijkere pleinen)
Het Falconplein wordt deels onthard waardoor het een aantrekkelijker plein wordt.
Deborah A. van Groot Licht vzw
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Petanquebaan tussen de Braemblokken  (thema Ontmoeting in de buurt)
Het grote grasveld tussen de Braemblokken is nogal kaal en er wordt weinig gebruik van gemaakt. Een petanquebaan aan de rand van het grote grasveld, maakt dit een toffe ontmoetingsplek voor vele omwonenden (jong én oud). Een openingstornooitje zorgt voor de bekendmaking van het aanbod.
Diana S.
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Smakelijk op z'n Syrisch
Tien keer lekker tafelen voor een 30-tal deelnemers met muziek op de achtergrond afgewisseld met dialoog. Vier deelnemers worden betrokken in de keuken. Zo komen verschillende culturen samen. Een 1/5de medewerker leidt alles in goede banen.
Loubna B.
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Langste lekkere wijktafel (thema Buurtconcerten en –feesten)
Samen koken en eten verbindt mensen en culturen. Daarom laat wijkcomité Willibrordus de wijkbewoners en de lokale horeca samen koken, om daarna samen al dat lekkers op te eten aan een gezellige en lange tafel in het midden van de Kerkstraat.
Johan R. van Wijkcomité Willibrordus
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Zorgzame wijk Sint-Andries
Met allerhande initiatieven brengt dit project de wijkbewoners van Sint-Andries samen. ‘Zorgzaam Sint-Andries’ is een groots opgezette samenwerking tussen en met allerlei actoren in de wijk om zoveel mogelijk buurtbewoners aan te spreken op hun interesse en passie en van hieruit (nieuwe) ontmoetingen met buren mogelijk te maken.
Nico V. van Stuurgroep Sint-Andries vzw
0 1
lees meer

Alle niet gekozen projecten

De Cyriel Buyssestraat als veilige straat
De Cyriel Buyssestraat is een snelweg geworden. De enkele verkeersdrempels in deze lange straat zorgen niet voor een veilig rijgedrag, met dit project komt er één drempel bij als experiment om het rijgedrag te veranderen.
Yves C.
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Maandelijkse muzikale buurttour rond de Loodswezensite  (thema Buurtconcerten en –feesten)
Onder Stroom organiseert in 2022 drie buurtfeesten met feestelijke parades tijdens de zomermaanden juli, augustus en september. De focus ligt op de creatie van een laagdrempelig en experimenteel buurtevenement met Antwerpse artiesten.
Vincent P. van Onder Stroom vzw
0 0
lees meer

Alle niet gekozen projecten

Kadeklap  (thema Ontmoeting in de buurt)
’t Eilandje is een buurt in volle ontwikkeling. Om de oude en nieuwe inwoners in een ontspannen sfeer samen te brengen worden acht ontmoetingsavonden georganiseerd waarbij dit project buurtbewoners op een speelse manier met elkaar samenbrengt.
Stef P. van VZW Foenkel (io)
0 0
lees meer
Toon opnieuw willekeurig 24 van de 48 bijdragen