Terug naar overzicht

cultuur op straten en pleinen: 91.202 euro

Binnen dit thema passen ideeën die cultuurbeleving in de publieke ruimte stimuleren: kleine tentoonstellingen, graffiti, lokale performances, etc. Er moet aandacht zijn voor duurzaamheid (materiaal, opruim,…).