Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Alle niet gekozen projecten

Een circulair buurtinitiatief rond gezonde voeding (thema Klimaat- en milieuprojecten)

Korte omschrijving

Samen met diverse partners slaan CHACANA Europe en Veganation de handen in elkaar om in de Brederodebuurt een breed gedragen, laagdrempelig circulair project op te zetten rond gezond voedsel en een milieu- en klimaatvriendelijke levensstijl. Maaltijden worden uitgedeeld die werden gemaakt met ingrediënten uit een samentuin en waarvan het afval wordt gecomposteerd om nieuwe groenten te kweken.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

7500

Wie voert het uit

feitelijke vereniging

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

De organisaties, Veganation en CHACANA Europe, werken actief samen om bewoners in de Brederodebuurt en district Antwerpen te sensibiliseren rond gezond en planeetvriendelijk voedsel en gedrag. We mogen een stuk grond gebruiken van de Ideale Woning om er een samentuin uit te bouwen die reeds enkele jaren inactief was. VELT VZW zorgde voor de bodemanalyse, de Stad Antwerpen neemt de communicatie op zich en verwijst ons door naar de stadsdiensten die ons kunnen bijstaan. Veganation, CHACANA Europe en buurtbewoners nemen de praktische uitbouw op zich. Het uitgangspunt is onze overtuiging dat onze omgang met voedsel anders en beter kan. We werken een concept uit dat voedselverspilling tegengaat, buurtbewoners toegang geeft tot zuivere ingrediënten of hen in staat stelt om proefondervindelijk het tot stand komen van een gezonde, vegetarische of veganistische maaltijd te ervaren, deze te nuttigen en de restanten productief terug in te zetten Buurthuis Veganation kookt nu al op basis van voedseloverschotten die biosupermarkten in de buurt ter beschikking stellen. De initiatiefnemers van dit project willen de ecologische cirkel rond maken. Het organisch afval uit de keuken van Veganation gaat naar de samentuin om te composteren. De groenten die in de samentuin worden geteeld, komen op hun beurt terecht in de keuken van Veganation, waar ze verwerkt worden tot een gezonde maaltijd. De aanvoer van groenten en ingrediënten en het verdelen van de maaltijden gebeuren met milieuvriendelijke vervoersmiddelen. De circulaire economie zal sociaal zijn of niet zijn. Veganation bereikt mensen uit alle lagen van de bevolking, verschillende culturen, met veel of weinig middelen. Bovendien geven we de kans aan kwetsbare groepen om mee in de samentuin aan de slag te gaan. De groenten die we verschaffen en de maaltijden die we bereiden, bieden we aan tegen een geheel vrijwillige bijdrage. Om de kennis over gezond en klimaatvriendelijk eten en handelen te verspreiden, koppelen we een educatief luik aan dit project: we organiseren voor de buurtbewoners workshops of lezingen rond de thema’s gezonde voeding, biodiversiteit, voedselverspilling, vegetarisme, veganisme en de circulaire economie. De ervaringen die we tijdens dit project verzamelen, delen we met het district zodat andere buurten en organisaties ermee aan de slag kunnen. We willen hiermee een innoverende voorbeeldfunctie vervullen. CHACANA Europe is het startend project van Miguel Beretta. Doel is een ontmoetingsplaats en (digitaal) platform te creëren voor mensen die bewust willen leven en op zoek zijn naar een gezonde levensstijl, en deskundigen die hen daarin begeleiden. Veganation en Chacana Europe vonden raakvlakken in hun visie en werken reeds nauw samen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Meer mensen begrijpen en ondervinden de principes van de circulaire economie en de impact van voedsel op hun gezondheid, het milieu en het klimaat; er wordt minder voedsel verspild; gezond eten wordt bereikbaar voor een brede doelgroep, niet enkel voor zij die er voldoende financiële middelen voor hebben.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

1500

Investeringsbudget: meer uitleg

voor het materiaalkot, tuingereedschap, natuurlijke structuren voor afzetting


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

6000 EURO

Schatting en begroting werkingskosten

1700 EURO om de samentuin Lijsterbes in Wilrijk in orde te krijgen
3600 EURO om 3 vrijwilligers 40 dagen aan de slag te houden (transport, koken en coordineren)
1200 EURO om enkele kinder- en oogstfeesten te organiseren en workshops te houden én een kennismakingspakket aan bewoners uit te delen

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet