Terug naar overzicht

klimaat- en milieuprojecten: 109.414 euro

Binnen dit thema kunnen mensen samen acties ondernemen die het leefmilieu in de wijk verbeteren, of die bijdragen aan bewustzijn rond de klimaatverstoring of het milieu.