alle niet gekozen projecten

Smakelijk op z'n Syrisch

Korte omschrijving

Tien keer lekker tafelen voor een 30-tal deelnemers met muziek op de achtergrond afgewisseld met dialoog. Vier deelnemers worden betrokken in de keuken. Zo komen verschillende culturen samen. Een 1/5de medewerker leidt alles in goede banen.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

16700

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Kookgeheimen uit de diverse culturele keukens smokkelen, die uitwisselen onder het genot van proeverij, muziek en dialoog. Wij willen een gezicht geven aan de culturenmix in het district. Onze leidraad hierin is integratie, gelijkwaardige participatie en respect. Daar draait de dialoog in de grote groep om. Tijdens de afwas vinden diepe persoonlijke gesprekken plaats.

Met Smakelijk op z’n Syrisch willen we mensen samenbrengen rond de tafel. In totaal zullen we 10 bijeenkomsten organiseren. Het is de bedoeling dat verhalen worden uitgewisseld met op de achtergrond muziek. De uitwisseling vindt niet alleen plaats aan tafel maar ook in de keuken. Bij het koken en de afwas worden er een ook aantal deelnemers betrokken. De bedoeling is om interculturele ontmoetingen te bevorderen en de kloof tussen nieuwkomers en hun medeburgers te dichten. We zien het als een kans om sociale cohesie te versterken en het netwerk te verbreden.

Per activiteit rekenen we op een 30-tal deelnemers waarvan er 4 betrokken worden in de keuken.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

We brengen verschillende culturen samen rond de tafel. De dialoog wordt aangegaan, gedachten en ideeën worden uitgewisseld. De inwoners van het district worden dichter bij elkaar gebracht.

Welke valkuilen zie je?

Een valkuil zou kunnen zijn dat mensen enkel komen om te eten. Dit willen we oplossen door duidelijk te maken dat het project gericht is op interculturele ontmoeting waarbij mensen met elkaar in gesprek gaan. Per avond zal er een topic zijn waarrond er gesproken zal worden om mensen tot uitwisseling aan te zetten.

Een andere valkuil zou zijn dat mensen contacten zouden opzoeken met mensen van hun eigen cultuur. We zorgen ervoor dat er een goede mix is aan de tafels en in de keuken zodat mensen uit hun comfortzone worden getrokken en anderen leren kennen.

Wat we tot slot ook nog als valkuil zien, is de angst om bijeen te komen door het Coronavirus, al betwijfelen we dat ook tegelijkertijd. Mensen hunkeren ernaar om terug samen te komen na twee jaar isolement. In ieder geval zullen we er alles aan doen om de maatregelen zo goed mogelijk op te volgen.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

  • Januari: aanwerven medewerker, maken van een jaarplanning, netwerk afbakenen (promotie) uitwerken eerste bijeenkomst (voorzien van kookvrijwilliger, artist, moderator, apparatuur voorzien)
  • Februari – april: 3 bijeenkomsten gehouden
  • Mei - juni: 3 bijeenkomsten gehouden
  • September- december: 4 bijeenkomsten gehouden


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

0

Investeringsbudget: meer uitleg

nvt


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

16700

Schatting en begroting werkingskosten

  • Personeel 1/5 VTE: max 11.000 EUR
  • Huur locatie: max 2.000 EUR (kantoor + keuken)
  • Publiciteit: max 200 EUR
  • Vrijwilligersvergoedingen (muzikanten, artiesten, voordragers): max 2.000 EUR
  • Aankoop voeding: max 1.500 EUR


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

11000

Personeelsbudget: meer uitleg

1/5de VTE gedurende een jaar

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet