alle niet gekozen projecten

Habbekrats-bomenlabo zoekt gezondheidsbomen (thema Klimaat- en milieuprojecten)

Korte omschrijving

De interesse in burgerwetenschappen bij het jonge volkje is groot. Met een Bomenlabo meet dit project welke schadelijke stoffen (NO²,CO², fijnstof) de bomen capteren, maar ook hoeveel zuurstof ze afgeven, want meten (echt wetenschappelijk) is weten...

Wat is het totale budget voor jouw idee?

9500

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat ga je doen?

Omwonenden en jongeren van Habbekrats in Sint-Andries willen élke boom in de wijk koesteren en aantonen dat bomen zeer belangrijk zijn voor onze gezondheid. Meten is weten. Met een BOMENLABO willen we alvast meten welke schadelijke chemische stoffen ze capteren, maar vooral hoeveel zuurstof ze schenken: bomen produceren zuurstof en zijn CO2- en zuurstofvreters. We moeten er ons van bewust worden dat de stedelingen de klimaatopwarming pas kunnen overleven wanneer we inzetten op meer bomen en groen in de stad. In gesprekken met IMEC kwamen er meerde voorstellen om allerlei sensoren en meettoestellen te plaatsen in/aan de bomen in de wijk. Ze zijn op zoek naar vrijwilligers voor het beheer ervan en het verzamelen van de data. Nog andere organisaties zijn op zoek naar vrijwilligers om bepaalde milieu-metingen te doen. Maar budgetten ontbreken. Het zijn vaak kleine en eenvoudige toestelletjes die kunnen ingezet worden.

Hoeveel deelnemers?

1.metingen: 25 volwassenen.

  1. educatieve werking van de kinderen en jongeren: 150.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Het sensibiliseringseffect is enorm. 

Door de vergroening van het district te stimuleren met kwaliteitsvol bomenbeheer werken we aan een aangename leefomgeving.

Dit project verhoogt de betrokkenheid van de bewoners. Met een actief burgerschap samenwerken aan de vergroening en klimaatadaptatie geeft meer uitstraling aan het district.

Welke valkuilen zie je?

Geen.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Naast IMEC en VITO zijn er nog andere milieulabo's die op zoek zijn naar vrijwilligers. Er verschijnen steeds meerdere oproepen van Europese projecten waar je op een eenvoudige wijze je kan inschakelen. Het is een kwestie om in 2022 je actief in te schakelen.
Vooraf vragen we advies aan de groendienst over het bevestigen van de meetinstrumenten aan de bomen, zonder hen te beschadigen.

+++ MIJLPAAL 1: 1ste kwartaal = voorbereidings-, studie en planningsfase.

Samenbrengen van zoveel mogelijk partners, enerzijds om met meerdere experten te gaan samenwerken en anderzijds om een breed draagvlak in de wijk te kunnen realiseren. Ook de bekendmaking naar buiten van het opzet van ons project gaat van start.

MIJLPAAL 2: 2de kwartaal = belang van bomen in de stad + startfase metingen.

Bij de educatieve werking met de jongeren zal het accent liggen op het ‘algemeen’ belang van ‘bomen in de stad’. Algemeen, dus zowel in het kader van onze gezondheid, de biodiversiteit, klimaatopwarming en de leefbaarheid van de wijk en het district, zodat het waarom van de metingen duidelijk wordt. In dit kwartaal worden de eerste wetenschappelijk ondersteunde metingen opgezet.

MIJLPAAL 3: 3de kwartaal = effectieve opstart educatieve werking met jongeren en volwassenen.

Tijdens de vakantiemaanden trekken we ‘ten velde’ om met jongeren op een begrijpelijke wijze dit milieuproject gestalte te geven. In september starten we dan de bomenroute op. Naast de jongeren van Habbekrats kan iedereen, zowel de scholierengroepen (o.a. de Hiberniaschool) via een educatief pakket aan de slag.

MIJLPAAL 4: 4de kwartaal = goede rapportage en opstart milieulabo klimaat.

In oktober kan het milieuproject verderlopen. Habbekrats is bezig met het inrichten van een milieulabo. De resultaten worden in een goed rapport gegoten, waarmee de wijk en alle geïnteresseerden labo-gewijs de bomen kunnen koesteren.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

2500

Investeringsbudget: meer uitleg

Meetkastjes: aankoop materialen voor minimum 10 zelfbouwpakketten:

1.500

 

Aankoop 2 WBGT-meters, 1 hittestressmeter, 5 grondthermometers:

1.000

 


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

7000

Schatting en begroting werkingskosten

 

Wat?

euro

 

Labo-analyses

1.650

 

Workshops:

750

 

Communicatie/promotie:

600

 

Ontwerp en drukwerk flyers en affiches:

500

 

Educatieve begeleiding. (gevraagd aan Goodplanet vzw)

1.000

 

Educatief pakket voor scholieren:

750

 

Bomenroute: aanmaak panelen voor 15 bomen:

1.250

 

 

Vrijwilligersvergoedingen:

500

 

 

Totaal:

 

7000

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet