Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Alle niet gekozen projecten

Peas and Loof (thema Klimaat- en milieuprojecten)

Korte omschrijving

Voedsel verbindt. Dit project verwerkt voedseloverschotten van bioboeren, The Barn en Bioplanet met verschillende doelgroepen. Het project zet ook in op workshops rond duurzaam voedsel en voedselverspilling, voor verschillende doelgroepen, met de focus op de meest kwetsbaren. Daarnaast gaan deze groepen samen koken met voedseloverschotten, en samen eten. De extra maaltijden worden bezorgd aan sociale partners. Hiervoor wordt geïnvesteerd in duurzaam materiaal en een 2/5 medewerker.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

35500

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat ga je doen?

We toveren voedseloverschotten die we verkrijgen van Ricolab, The Barn, Bioplanet en verschillende bio-boeren om tot maaltijden die we leveren bij sociale organisaties (denk aan Dokters Van de Wereld, Victor (daklozenopvang), Freeclinic en Moeders voor Moeders). Maar steeds moesten we deze overschotten ophalen met de auto, terwijl al deze partners in Antwerpen gelegen zijn. Daarom willen we nu investeren in een duurzaam vervoermiddel: een tweedehands bakfiets. Naast deze bakfiets hebben we nog nood aan extra opbergruimte (ijskast en diepvries) & klein materiaal zoals: bewaardozen, herbruikbare bekers, borden, bestek (koken op locatie) en kookpotten.

Daarnaast zetten we in op educatie en participatie. We mikken op een drietal vaste sociale partners om een wekelijks aanbod mee uit te werken en dit ook toegankelijk te maken via onze website voor alle Antwerpenaren via inschrijving.
- gratis workshops over ecologisch tuinieren, voedseloverschotten verwerken, biodiversiteit, voeling met de natuur, … aan verschillende doelgroepen, met de focus op de meest kwetsbaren. Zo voorzien we deze zomer al een eerste aanbod voor o.a. Centrum Kauwenberg, Stadsmagazijn en OC Linkeroever. 
- Participatie door voedseloverschotten te verwerken met onze eigen vrijwilligers en vrijwilligers uit de sociale organisaties. Door samen te koken en nadien een maaltijd te delen werk je aan verbinding tussen groepen die elkaar anders moeilijker vinden. We doen dit deze zomer al kleinschalig met 4 jongeren van OC Linkeroever en eigen vrijwilligers. 

Ons concept is een afgeleide van een prachtig Duits voorbeeld: Uber Den Tellerrand: https://ueberdentellerrand.org/start-englisch/

Peas & Loof is een samenwerking tussen verschillende organisaties met een aanvullende visie op voedsel. De organisaties zetten zich samen in met als doelen: het herwaarderen van voedseloverschotten, het composteren van natuurlijke reststromen en het telen van groenten en fruit. Het project probeert om de voedselkringloop op kleine schaal zo goed mogelijk te sluiten met als overkoepelende factor het versterken van de sociale cohesie. Door vrijwilligers te betrekken bij de verschillende aspecten hopen we competenties te vergroten, het sociaal netwerk te versterken en de bewustwording rond gezond voedsel, verspilling en circulair denken te vergroten. Hierbij proberen we om de groep vrijwilligers zo breed en divers mogelijk te maken.
 • Onder Stroom is een ontmoetingsplaats voor de buurt, voor kunstenaars, denkers en dromers. Met plaats voor artistieke, sociale en educatieve acties en evenementen. Hier broeden jonge makers samen of apart op nieuwe ideeën. Het resultaat is spontane kruisbestuiving en creatieve hoogspanning.
 • Kontakt Kookbus is een sociale kookatelier, van kleefkruid VZW. Kontakt kookbus strekt zijn armen in verschillende richtingen uit. Zowel op duurzaamheids- als sociaal vlak willen ze hun impact zo positief mogelijk creëren.
 • Plukgeluk is een educatieve werking die inzet op natuur- en landbouweducatie. Plukgeluk vertrekt voor haar aanbod vanuit agro-ecologie en polycultuur. Plukgeluk denkt na over de toekomst van landbouw in relatie met de natuur en onderneemt actie om de biodiversiteit in de stad te helpen
 • Onder Stroom is een ontmoetingsplaats voor de buurt, voor kunstenaars, denkers en dromers. Met plaats voor artistieke, sociale en educatieve acties en evenementen. Hier broeden jonge makers samen of apart op nieuwe ideeën. Het resultaat is spontane kruisbestuiving en creatieve hoogspanning.
Alles gaat door op Onder Stroom, maar we willen alles verplaatsbaar maken voor als we in de toekomst verhuizen naar een andere plek. We zien het als een reizend voedselbos.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

 • We hebben een vrijwilligersploeg van 35 personen die samen met ons de voedseloverschotten verwerken in de Kontakt Kookbus. We hebben vaste partners waar we deze overschotten krijgen en waar we het verwerkt voedsel kunnen afleveren. We redden zo vele kilo's voedsel uit de vuilnisbak, bieden aan velen een gezonde en duurzame (vegetarische) maaltijd en delen onze kennis over het verwerken van voedsel op verschillende manieren (o.a. pekelen en fermenteren). Onze vrijwilligersploeg is heel divers, we zetten maximaal in op buurtwerking & sociale doelgroepen. Zo bouwen we aan een nieuw netwerk en interculturele uitwisseling.
 • Sensibilisatie over duurzaam voedsel (korte keten, biologisch) en verspilling van overschotten tegengaan samen met buurtbewoners en sociale organisaties zoals o.a. Woonhaven, Stadsmagazijn en Taalsleutels. Dit door educatie en participatie. Daarnaast wordt kennis gedeeld over ecologisch tuinieren, circulariteit, permacultuur en biodiversiteit.
 • Verbinding: door onze vrijwilligers (locals) en kwetsbare doelgroepen samen te laten koken / eten creëren we uitwisseling en vriendschappen en bouwen zo aan een duurzame en tolerantere samenleving.

Welke valkuilen zie je?

Logistiek: te veel overschotten om te vervoeren / grenzen van de afstanden die af te leggen zijn met de fiets.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

We halen wekelijks bij twee of drie punten op: goed voor zo’n 300-350 kg per week.

De voorbereidende gesprekken voro de workshops zijn aan de gang en er wordt aan de planning en concrete uitwerking gesleuteld.
 • 1ste fase (juni - september) Testfase: voor verschillende sociale organisaties werken we deze zomer een aanbod uit. (STAN, Stadsmagazijn, Woonhaven, Taalsleutels, Atlas vzw) wat werkt er? Wat verwacht de doelgroep?
 • 2de fase (oktober - februari) evaluatie met partnerschappen / aanbod uitwerken
 • 3de fase (maart - oktober): workshops met verschillende partners / aanplanten, verwerken = educatie
 • 4de fase: level up - nieuwe samenwerkingen voor het circulaire verhaal opstarten.

Momenteel doet iedereen dit op vrijwillige basis, maar zitten we steeds met een materiaal- infrastructuur- en vervoerskost. In het verleden hebben we dit opgelost met een crowdfunding, maar dat is niet duurzaam. Dankzij de burgerbegroting kunnen we nu op meer regelmatige basis onze acties opzetten.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

11200

Investeringsbudget: meer uitleg

 • Lesmateriaal (snijplanken, messen, kookpotten, inmaakpotten, keukentextiel, schupjes): 1500 eu
 • mobiele plantenbakken 2m2, 10 st.: 2500 eu
 • mobiele regentonnen - irrigatie 5 st.: 350 eu
 • mobiele wormenbakken: 200 eu
 • vouwtent 6x3m: 500 eu
 • bewaardozen (HACCP- normen), herbruikbare bekers, borden, bestek: 1000 euro
 • kookpotten & pannen (2de hands): 500 euro
 • extra ijskast & diepvries (2de hands): 1000 euro
 • kookvuur voor op locatie: 150 euro
 • bakfiets: 3500 euro


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

3300

Schatting en begroting werkingskosten

 • communicatie: 600 euro
 • groene materialen: 1200 euro
 • staanplaats + elektriciteit & water: 1500/ jaar


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

21000

Personeelsbudget: meer uitleg

2/5e medewerker: uitschrijven vormingen/workshops, partnerschappen onderhouden en verder uitdiepen, vormingen/workshops geven, aanplanten,...

Personeelsbudget: VTE verhouding

40% ofwel 2/5de (gemiddeld 15,2u/week)