klimaat- en milieuprojecten: 109.414 euro

Stinkende of blinkende?

Korte omschrijving

Tafels van Vrede vzw wil zes lezingen/workshops en één toonmoment organiseren over het klimaat vanuit diverse culturele achtergronden. Scheiding van afval, recycling en creatief hergebruik van materiaal komen aan bod, net als kringgesprekken over anders consumeren en duurzaamheid.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

3000

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Tafels van Vrede vzw wil 6 lezingen/workshops en één toonmoment organiseren over afvalsortering, recycling en het creatieve hergebruik van materiaal. We willen ook 4 bezoeken brengen aan milieustraten en cirkelgesprekken voeren over anders consumeren en duurzaamheid.
Hierbij willen we een zo divers mogelijk publiek bereiken. Graag willen we ook anderstaligen betrekken bij dit project. Door een zo breed mogelijke waaier van burgers aan te spreken, versterkt de dialoog, het burgerschap, de verbondenheid en het bewustzijn over respect t.o.v. het klimaat.
We willen 15 personen per workshop bereiken.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Als de deelnemers van de workshops nog beter geïnformeerd worden over hoe ze afval moeten scheiden, hoe ze kunnen recycleren en hoe ze anders kunnen consumeren zal dit een positief effect hebben op het milieu van de stad.

Welke valkuilen zie je?

 • Klimaat is geen prioritair thema voor nieuwkomers. We willen het thema op hun agenda zetten. Valkuil is dat dit deel van onze doelgroep niet geïnteresseerd is. Hoe lossen we dit op: We laten sprekers het thema Klimaat vanuit diverse culturele achtergronden toelichten.
 • Goede organisatie en goede toeleiding vraagt om veel tijd en inzet. Een valkuil is dat vrijwilligers de nodige organisatie en toeleiding niet aan kunnen. Daarom begeleiden we de vrijwilligers en werken we vanuit onze organisatie aan de ontwikkeling van hun competenties door coaching (dit doen we vanuit onze organisatie).

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

 • Januari-maart
  • Jaarplanning (data- korte beschrijving sub thema’s – zalen – namen sprekers)
  • Vrijwilligersteam samenstellen - namenlijst
  • Stuurgroep samenstellen - namenlijst
  • Eerste lezing
  • Eerste stuurgroep bijeenkomst
 • April-juni
  • Twee lezingen
  • Tweede stuurgroep bijeenkomst
 • Juli-september
  • lezing/workshop tijdens zomerse activiteiten zoals Bollekesfeest
 • Oktober-November
  • 1 lezing
  • Derde stuurgroep bijeenkomst
  • 1 toonmoment


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

0


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

3000

Schatting en begroting werkingskosten

 • Vrijwilligers: 600 EUR
 • Sprekers: 600 EUR
 • Huur ea : 800 EUR
 • Materiaal + andere kosten toonmoment (muzikant, bloemen e.d.): 400 EUR
 • Eten en drinken toonmoment: 400 EUR
 • Publiciteit: 200 EUR


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

0

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet