klimaat- en milieuprojecten: 109.414 euro

Kind claimt klimaat

Korte omschrijving

150 kinderen en jongeren worden Ambassadeur voor het Klimaat. Tijdens 32 activiteiten ruimen ze zwerfvuil op, verfraaien ze straten en pleinen met hun tekeningen en leren ze tegelijkertijd bij over milieu en klimaat. Een 2/5de medewerker coördineert het project.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

20380

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

150 kinderen en jongeren, 12 vrijwilligers en 1 parttime medewerker worden bij dit project betrokken.

Kinderen zullen ambassadeurs voor het Klimaat heten, zij krijgen een lidmaatschapskaart voor één jaar (de periode van het project). Om de beurt zijn ze de steekhouder (de Klimaatambassadeur voor eigen vrienden, gezin en sociale omgeving). Ze worden opgevolgd door de vrijwilligers en krijgen aan het eind van het project een “getuigschriftje”.

We organiseren 32 activiteiten in het jaar.

Hieronder 26 binnenactiviteiten in onze lokalen waarbij kinderen hergebruik leren, recycling, minder afval maken.

6 uitstapjes:

 • naar parken en andere plekken waar zwerfvuil is, zingend en spelend ruimen wij het zwerfvuil op en maken een (krijt) tekening. We praten over plastiek, verpakking en onze aarde.
 • 2- activiteiten naar andere initiatieven van/voor kinderen met focus op klimaat (zoals de scouts en gidsen op de linkeroever, kinderuniversiteit, en kinderboerderij en een bio-farm)

We maken 3 kortfilmpjes voor de sociale media zodat de boodschap breder wordt verspreid.

We vormen een stuurgroep en organiseren 3 inspraakontmoetingen.

We organiseren een toonmoment met het afgeven getuigschriftjes aan de ambassadeurs.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

 • Kinderen zijn de brug tot de toekomst en tot hun families. Het kind, als ambassadeur voor het klimaat, leert minder plastiek te gebruiken. Hij of zij wordt de drijfkracht achter minder plastic gebruik in zijn familie en omgeving.
 • Door dit project zorgen we voor continuïteit en de implementatie van het klimaatgedachtengoed. Enerzijds is dit geen éénmalige activiteit en anderzijds willen we eenmalige activiteiten van derden ondersteunen.
 • Zichtbare participatie van nieuwkomers in klimaatvraagstuk

Welke valkuilen zie je?

 • Vrijwilligers kunnen hun taken te serieus nemen om de doelstellingen van het project te bewerkstelligen. We gaan hiermee om door de vrijwilligers te vormen in spelenderwijs leren.
 • Kinderen hun ambassadeurschap als autoriteit opvatten in plaats van verantwoordelijkheid. We lossen dit op door de vrijwilligers te vormen maar ook door dit bespreekbaar te maken in de activiteiten.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Januari – Maart:

 1. Aanwerven medewerker en vrijwilligers, vorming vrijwilligers, ontwerp lidmaatschapskaart (Naam) Claimt Klimaat, benoeming stuurgroep, netwerk afbakenen (sociale kaart inclusief de scholen waar de kinderen naar toe gaan uit district Antwerpen) en huurkantoor, bekendmaking project naar sociale kaart.
 2. Aanwerven en registreren deelnemers (kinderen en jongeren, accent op diversiteit in afkomst) via sociale kaart en sociale media,
 3. Eerste inspraakontmoeting (stuurgroep, ouders van de kinderen en uit de sociale kaart),
 4. Uitvoering 10 activiteiten.
 5. Eerst filmpje is gerealiseerd en gepubliceerd

April – Juni: 

 1. We organiseren 10 activiteiten hieronder 3 uitstapjes
 2. Tweede inspraaksessies (stuurgroep, ouders van de kinderen en uit de sociale kaart),
 3. Tweede filmpje is gerealiseerd en gepubliceerd

Juli – September:

 1. 6 activiteiten worden uitgevoerd waaronder 3 uitstapjes
 2. Geen inspraakbijeenkomst in de zomer

Oktober – December:

 1. Derde inspraakbijeenkomst (stuurgroep, ouders van de kinderen en uit de sociale kaart),
 2. Uitvoering 10 activiteiten
 3. Uitvoering Toonmoment
 4. Derde filmpje is gerealiseerd en gepubliceerd


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

5380

Schatting en begroting werkingskosten

 • Huur locatie €3.400
 • Vrijwilligersvergoedingen €1.200
 • Materialen €230
 • Verzekering €250
 • Catering €300


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

15000

Personeelsbudget: meer uitleg

De medewerker voor dit project werkt 2/5 VTE, over de periode van een kalender jaar (de duur van het project)

Personeelsbudget: VTE verhouding

40% ofwel 2/5de (gemiddeld 15,2u/week)