home-page
home-page
Ontdek het thema

Klimaat- en milieuprojecten

Taalsleutels voor het Klimaat

Korte omschrijving

Tafels van Vrede wil anderstaligen verbinden met klimaat- en milieuprojecten binnen district Antwerpen door hen de taal van het klimaatvraagstuk eigen te maken en hen te betrekken bij bestaande projecten. Om gelijkwaardigheid te verwezenlijken vertrekt het project vanuit de vraag: hoe denken anderstaligen vanuit hun eigen culturele achtergrond over het klimaat? Een 1/3de medewerker leidt alles in goede banen.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

19800

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

Onze organisatie bestaat voor een groot deel uit Antwerpse burgers met migratieachtergrond. Aan de hand van onze ervaring kunnen we stellen dat burgers met migratieachtergrond sterk betrokken zijn bij het thema klimaat. De zichtbaarheid van deze betrokkenheid is daarentegen klein. We willen:

 • de inspanningen van Antwerpenaren met migratieachtergrond zichtbaar maken, én
 • andere klimaatprojecten, van bijvoorbeeld de Burgerbegroting, versterken met mensen met migratieachtergrond.

In dit project werken we een model uit waar onderling overleg afgewisseld wordt met samenwerking en communicatie met andere organisaties. 

Onderling overleg gebeurt tijdens 12 workshops over taal en klimaat waar nieuwkomers ondersteund worden om hun ideeën en inspanningen rond klimaat te verwoorden én zichtbaar te maken naar alle Antwerpenaren door middel van 6 korte films. De workshops bestaan uit interactieve sessies met creatieve werkvormen waar deelnemers empowered worden en vervolgens begeleid worden om tot actie te komen.
Minimaal 4 workshops worden fysiek uitgevoerd in samenwerking met taalscholen en initiatieven zoals cvo’s en ATLAS-taal. Deze fysieke sessies worden ook opgenomen en digitaal verpsreid, zodat we het bereik kunnen vergroten.

 

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Door de taalbevordering betrekken we ook nieuwkomers bij het thema klimaat. Hoe meer burgers er betrokken zijn bij het thema klimaat, hoe gunstiger dit is voor het klimaat.

Concrete resultaten: 12 sessies/workshops waarvan 8 online en minstens 4 fysieke, en 6 films om de doelgroep te sensibiliseren. De 4 fysieke sessies worden opgenomen en eveneens digitaal verspreid.

We bieden 6 sessies voor deelnemers met laag niveau Nederlands 1.2 NT2 en 6 sessies voor gevorderden 2.1 en hoger.

De 6 filmpjes worden niet door professionelen gemaakt maar door onze ervaren vrijwilligers. De filmpjes zullen geen loutere opnames zijn van de sessies maar het zullen eerder korte filmpjes zijn die inhoudelijk bijdragen zodat er een sensibilisering plaats vindt van de doelgroep over het thema klimaat (vb: een interview).

We willen minimaal 30 deelnemers per sessie bereiken (interactieve sessies op facebook of zoom), waaronder 15 kerngroepleden die elke keer deelnemen. Daarbovenop willen we 2500 persoon bereiken uit district Antwerpen via onze digitale acties (o.a. filmpjes op sociale media). Deze sessies zullen opengesteld worden voor iedereen zodat geïnteresseerde organisaties in rechtstreeks contact komen met de deelnemers.

Welke valkuilen zie je?

 1. Verkeerde verwachtingen van het project: We maken duidelijk dat ‘Taalsleutels voor het Klimaat’ geen taallessen zijn, maar interactieve sessies waarin deelnemers worden klaargestoomd om te spreken voor een publiek.
 2. Vrijblijvendheid of te lage engagement van de deelnemers. Hoe voorkomen? Antwoord: er zullen toelatingsvoorwaarden zijn: Kandidaat-deelnemers moeten durven zich te uiten in het Nederlands en ze moeten ingeschreven te zijn bij een taalcursus of dienen er al één gevolgd te hebben. Bovendien moeten ze 18+ jaar te zijn. Tot slot zullen ze er attent op worden gemaakt dat ze een opdracht zullen krijgen en een verslag moeten indienen.
 3. Groot verschil in het niveau van het Nederlands van de deelnemers. Hoe oplossen? Antwoord: We bieden 6 sessies voor deelnemers met laag niveau Nederlands 1.2 NT2 en 6 sessies voor gevorderden 2.1 en hoger

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

 1. Januari – Maart: aanwerven medewerker, benoeming stuurgroep, installeren nodige programmatuur, netwerk afbakenen (sociale kaart) en huurkantoor, bekendmaking project naar sociale kaart, aanwerven deelnemers via sociale kaart, eerste inspraaksessies (stuurgroep, kandidaat deelnemers en organisaties uit de sociale kaart), uitvoering 2 digitale sessies.
 2. April – Juni: tweede inspraaksessies (stuurgroep, kandidaat deelnemers en vrijwilligersorganisaties) uitvoering 2 fysieke en 1 digitale sessies
 3. Juli – September: 1 fysieke en 3 digitale sessie.  
 4. Oktober – December: 1 fysieke en 2 digitale sessies, evaluatie, toonmoment, rapportering (ook aan stuurgroep) en afronding project.

Uitleg sessies en opvolging:

Iedere sessie duurt ongeveer tussen 90 en 120 minuten waarin een gevarieerd en geanimeerd programma wordt aangeboden.

 1. Taal-coaching (tips en tricks)
 2. Inhoudelijke bespreking thema Klimaat.
 3. Er wordt geluisterd naar de behoeftes van de deelnemers en daarop wordt ingespeeld.
Opvolging het hele jaar door: De deelnemers krijgen een participatieopdracht die ze dienen uit te voeren, bijvoorbeeld het geven van info in het Nederlands over het klimaat vanuit eigen culturele achtergrond aan breed publiek. Nadien zullen we met hen een evaluatiegesprek hebben waarin de positieve punten en de werkpunten besproken zullen worden.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

0

Investeringsbudget: meer uitleg

nvt


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

4800

Schatting en begroting werkingskosten

 • Huur locatie: 3.400 EUR max
 • Vrijwilligersvergoedingen: 1.200 EUR max
 • Klein materiaal: 200 EUR max


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

15000

Personeelsbudget: meer uitleg

Een 1/3de of 33% VTE medewerker leidt alles in goede banen: 
 • De inhoudelijke voorbereiding van de sessies (bepaling en uitwerken van het thema; opdrachten voorbereiden etc.) 3u/week
 • De organisatorische taken verbonden aan de sessies (inschrijven deelnemers, voorzien van sprekers, het voorzien van het nodige/materiaal van de sessies, etc.) 3u/week
 • Het aanleggen van een communicatienetwerk, mailings naar dit netwerk, reclame op sociale media, het maken van flyers, opdracht geven tot maken van filmpjes etc. 1u/week
 • Instaan voor de persoonlijke begeleiding van de deelnemers. 2u/week
 • Netwerken met andere organisaties om te bekijken of samenwerkingen mogelijk zijn. 1u/week
 • Het verwerken van administratie (e-mails beantwoorden, verslagen schrijven, vergaderingen voorbereiden etc.) 3u/week

Personeelsbudget: VTE verhouding

40% ofwel 2/5de (gemiddeld 15,2u/week)