cultuur op straten en pleinen: 91.202 euro

Karma Business - Circulair Monument!

Korte omschrijving

Karma Business wil met jeugdige verbeeldingskracht de uitdagingen van het huidig economisch denken tackelen: ze bouwen een circulair monument van de toekomst en prikkelen Antwerpenaren doorheen district Antwerpen! Freelance kunstenaars worden vergoed.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

7000

Wie voert het uit

bewoner(s)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

Vele stemmen en belangrijke spelers in het maatschappelijk veld geven ons hun ideeën over hoe de wereld er in de toekomst kan uitzien. Vaak komt het thema ‘economie’ bovendrijven: hoe moet die georganiseerd worden? Hoe ziet een duurzame, rechtvaardige en bloeiende economie eruit? Welke plaats nemen wij, de mensen, in deze economie in? Jongeren vragen steeds luider en krachtiger dat hun mening en ideeën gehoord worden over deze vragen. Met ₭aRma Bu$in€$$ begeleiden we jongeren om hierop een inhoudelijk sterk en vormelijk inspirerend antwoord te bieden. Jongeren hebben wel een mening, denken bewust na over hun eigen leefwereld en voeren vaak actie, groot of klein. Karma Business ondersteunt hun stem over de toekomst van onze ‘economie’. Hoe doen we dat concreet? We brengen een 20-tal jongeren met diverse achtergronden gedurende één werkjaar samen om hun visie op een rechtvaardige en duurzame economie te onderzoeken en deze kennis in een artistiek jasje te steken. Dit alles wordt ondersteund door een tal van knappe koppen uit het culturele veld. Doorheen het jaar ontmoeten we elkaar via workshops, lezingen, creatie. Via de burgerbegroting willen we graag middelen verkrijgen om een onze kennis & creatie ten toon te stellen op verschillende plekken in de stad. Liefst met een volledig circulair monument! Met deze steun kunnen we de kunstenaars die ons inspireren en de materialen die we gebruiken vergoeden.

We gaan een verplaatsbaar monument bouwen waarmee we kunnen rondtrekken doorheen de stad. Dat monument geeft dan informatie over ons nieuw economisch denken op een interactieve manier. Het monument zou bv een televisiescherm hebben, infofiches, krijtborden met vragen, muziek, … zodat het publiek betrokken wordt. 

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Het begrip "economie" is voor velen een ver-van-hun-bed show. Terwijl dit juist heel ons dagelijkse doen en later bepaald wordt en voor heel veel ongelijkheid & klimaatproblematiek zorgt. Door op een laagdrempelige, kunstzinnige manier Antwerpenaren te prikkelen met deze thematische kunst in de openbare ruimte hopen we zo meer mensen te laten stilstaan bij ons huidig economisch denken en ze te doen OMDENKEN.

Welke valkuilen zie je?

Duurzaamheid op lange termijn, kan de installatie een vaste plek krijgen?

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

De groep jongeren is gevormd en we plannen onze eerste brainstormsessies. Eens we het thema doorgraven en kennis verzamelt hebben kunnen we de omslag maken naar kunst met gastdocenten (mei 2021-december 2021). Nadien kunnen we starten aan de praktische uitvoering: 1)locaties zoeken en bevestigenjanuari - februari-maart 2022 2)bouwen: april - mei - juni 2022 3)tentoonstellen: zomer -... 2022


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

4000

Schatting en begroting werkingskosten

- bouwmateriaal (recup): 2500 - knutselmateriaal (recup): 1000 - flyers, posters, drukwerk: 500


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

3000

Personeelsbudget: meer uitleg

freelance kunstenaars die inspireren & meebouwen: 3000 euro

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet