Ontdek het thema

Cultuur op straten en pleinen

Pleintjespret

Korte omschrijving

Pleintjespret biedt op vaste plaatsen en tijdstippen kleinschalige optredens met poëzie en muziek aan in de wijk Brederode/Markgrave. Het project bevordert het vakantiegevoel en vergroot de samenhang in de wijk.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

6500

Wie voert het uit

bewoner(s)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Elke week in de grote vakantie gaan een dichter en een zanger samen op pad doorheen de wijk. Daarbij doen ze een viertal locaties aan, op een op voorhand vastgesteld tijdstip. Via een mediacampagne, lokale organisaties en Facebookgroepen wordt dit bekend gemaakt in de buurt. Telkens wordt een optreden van 30 tot 40 minuten in open lucht verzorgd. Op die manier krijgt het samenleven in de wijk een stukje culturele invulling op een democratische en bijzonder toegankelijke manier. Tevens draagt dit bij aan een gemoedelijke en vrolijke sfeerschepping in de wijk.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Door het organiseren van dergelijke laagdrempelige activiteit worden de bewoners uit hun kot gelokt, om samen met anderen deel te nemen aan een culturele activiteit in een zeer ongedwongen sfeer en levensnabij in de onmiddellijke eigen omgeving, zonder de voor een aantal mensen te hoge drempel van cultuurhuizen te moeten overschrijden. Iedereen in de wijk, van jong tot oud, van groot tot klein, van eender welke afkomst, rang of stand, kan daardoor participeren aan cultuur in een gezellige sfeer die uitnodigt tot ontmoeting. De sociale cohesie kan er maar wel bij varen.

Welke valkuilen zie je?

Veel, zoniet alles, hangt natuurlijk af van de opkomst. Op dat vlak zal er dus een doorgedreven inspanning moeten gebeuren. Dat vergt wellicht, buiten de socialemediacampagne, nog een actieve folder- of affichecampagne in de buurten zelf, waarvoor beroep zal dienen gedaan op de buurtbewoners. Een ander element dat niet op voorhand kan bepaald worden is het feit dat de optredens in open lucht doorgaan. Bij eventueel slecht weer wordt dat dan moeilijk. Dat kan mogelijk ondervangen worden door tentjes van de stad aan te vragen voor de artiesten, maar dan is er nog geen oplossing voor het publiek. Bij gietende regen wordt dat lastig.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

1. Januari-maart: voorbereidend werk. Contacten in de wijk beginnen te leggen om op termijn de best mogelijke locaties te kunnen bepalen voor de optredens. Eerste algemene bekendmaking van het evenement in globo, zonder concrete invulling. 2. April-juni: concrete uitwerking. Bepalen van de locaties en ter plaatse onderzoeken van de mogelijkheden, in het veld. Mogelijk een proefsessie. Contacteren van de artiesten, 9 dichters, 9 zangers. Maken van de nodige afspraken. 3. Juli-augustus: uitvoering. 4. September: evaluatie en eventueel resterende administratieve afhandeling.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

1000

Investeringsbudget: meer uitleg

Draagbare geluidsinstallatie. Mogelijk komt aankoop goedkoper uit dan telkens opnieuw huren.


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

5500

Schatting en begroting werkingskosten

Kostprijs zangers, dichters, reclame, auteursrechtvergoedingen...


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

0

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet