Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Cultuur op straten en pleinen

Unik Artistik

Korte omschrijving

Drie weekends lang ontdekken inwoners van de Brederode- en de Markgravewijk verborgen parels in hun buurt tijdens diverse theaterperformances. Ze krijgen een andere kijk op hun wijk.  Een 1/5de educatieve medewerker zet dit gemeenschapsvormend project op touw.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

19000

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

In de maanden mei en juni van het jaar 2022 voorzien we zes verschillende speelmomenten, drie verschillende voorstellingen worden telkens tweemaal gespeeld, gespreid over drie weekends.
De voorstellingen gaan door op beide dagen in het weekend.
 1. Een geleide toneelwandeling door Hof ter Leysen of het Mastvest Park: het publiek volgt de spelers in het park, ze worden meegenomen op een interactieve wandeling doorheen de natuur. Al wandelend gaan de toeschouwers verder in het verhaal, het park dient als een decor dat ademt en leeft.
 2. Voeltheater: In onze wijk huist De Markgrave, een centrum voor mensen met een visuele beperking. Omdat het niet vanzelfsprekend is dat zij op een toegankelijke manier naar toneel kunnen gaan, willen we hier speciaal aandacht aan geven. Samen met De Markgrave en Monica gaan we aan de slag om een voorstelling te maken rond het thema ‘Reis rond de wereld’. We gaan in gesprek met de blinden en slechtzienden over hun beleving van theater en wat zij vinden en dromen over reizen. Dit alles samen integreren we in een voorstelling waar niet alleen de tekst van belang is, maar vooral ook tastzin. Mensen met en zonder een visuele beperking beleven samen de voorstellingen.
 3. Monumentale monologen: Onze wijk telt heel wat opvallende trekpleisters, deze willen we in een ander daglicht zetten door artiesten een monoloog te laten spelen die met dit ‘monument’ verband houdt. De monologen zijn afzonderlijk te bekijken, maar je kan er als toeschouwer ook voor kiezen om langs alle speelmomenten te gaan. We zorgen voor een blijvende herinnering aan onze mooie wijk en dit initiatief via een route van kleine muurschilderijtjes of een videomontage.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Door middel van dit project tonen we de grenzeloosheid van theater, met als decor de wijk Brederode en de Markgrave. De wijk blijft niet louter op de achtergrond, maar wordt bijna een personage. De spelers vertellen erover en de toeschouwers krijgen de buurt in een totaal ander daglicht te zien. De inwoners kunnen we zo tonen dat ze met rede trots zijn op hun wijk en niet-inwoners leren een nieuw stukje van de stad en haar geschiedenis kennen.

Welke valkuilen zie je?

 • Toegankelijkheid en inclusiviteit: In lijn met de algemene visie van Unik vertrekken we altijd vanuit toegankelijkheid en inclusiviteit. Hier zetten we sterk op in: zowel in de dagelijkse werking van ons buurthuis als bij de activiteiten die we organiseren. Voor deze speelmomenten is het natuurlijk niet anders! Het is niet altijd vanzelfsprekend om toneel toegankelijk te maken voor onze doelgroepen, dus gaan we hier zeker extra aandacht aan geven. Bij het voeltheater zetten we hier duidelijk sterk op in, aangezien deze voorstelling zal worden gemaakt met het oog op mensen met een visuele beperking. Voor de toneelwandeling doorheen het park zorgen we voor een makkelijk begaanbare route en eventueel extra vrijwilligers die mensen die slecht ter been zijn kunnen ondersteunen.
 • Mixen van media: Omdat we drie verschillende voorstellingen zullen maken, is er plaats voor verschillende vormen van media. Toneel is een geschikt medium om te koppelen aan andere kunststijlen, bijvoorbeeld met videobeelden of projecties. Toch mag het geen overdaad worden van verschillende stijlen, anders gaat het verloren in de drukte en is het niet behapbaar voor het publiek.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

 • Stap 1: Aanspreken van lokaal talent en artiesten: lokale galerijen (Studio Start, Singel..), artiesten of organisaties uit de wijk (Hausgemacht, De Monty, ...), talent uit lokale socio-culturele organisaties (Davidsfonds, Bindus, Voem…), studenten (De! Kunsthumaniora, Sint-Lucas, KDG Educatieve bachelor) met de vraag: wil je meewerken, op welke manier?
 • Stap 2: Uit deze brede groep richten we drie subgroepjes op. Zij werken het thema en de verhalen per speelvorm (theaterwandeling, voeltheater, monumentale monologen) uit.
 • Stap 3: Terugkoppeling naar de brede groep artiesten: matchen aan een voorstelling en samen uitwerken
 • Stap 4: Uittekenen van de routes voor de verschillende speelmomenten
 • Stap 5: Uitvoeren


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

0

Investeringsbudget: meer uitleg

nvt


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

10000

Schatting en begroting werkingskosten

 • werkingsmateriaal coördinatie project: 1.000
  • catering vrijwilligers en artiesten voor de drie weekends, minimaal drankbonnetjes voor vrijwilligers en eten voor de artiesten, huren theaterspots voor de theaterwandeling en de levende monologen, huren podia
 • vergoedingen artiesten: 5.000
 • materiaal voor het uitwerken en inkleden van de voorstellingen: 2.000
  • in het deelproject levende monologen: de kost voor het maken van video montage of muurschilderingkjes 
  • in het deelproject voeltheater: de poppen, voorwerpen voor het voeltheater 
  • in de theaterwandeling: de inkleding van de wandeling, de kostuums 
 • communicatiemateriaal: 2.000


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

9000

Personeelsbudget: meer uitleg

1/5de over een heel jaar, educatieve bachelor Project Kunstvakken

Personeelsbudget: VTE verhouding

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)