Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Experimenteel groen

Groen, groener, groenst

Korte omschrijving

De groene ader is een groene zone die slingert doorheen de wijk Sint-Andries. Met dit project wil Veerkrachtig Sint-Andries de drukke Franckenstraat verbinden met de aanpalende rustige woonerven.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

5500

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat ga je doen?

De Franckenstraat is een zeer drukke zijstraat van de Nationalestraat, aanpalend aan vele woonerfstraten. Deze straat maakt deel uit van een gesloten verkeerslus en lijdt hierdoor onder de enorme doorgang van auto’s op zoek naar parkeerplaats. Als bewoner verstik je als het ware in de nutteloze passage en rondjes draaien van auto’s. In de straat heb je geen groen, geen rustplekken, ……alles staat in het teken van koning auto. Nochtans zijn er vlakbij meer dan genoeg parkeergarages die bovendien goedkoper zijn dan in deze zone te parkeren. Met dit groenproject willen wij met deze straat aansluiting krijgen met de groene ader van Sint-Andries. De groene ader breidt uit. Dit project:
 • Zorgt voor een duidelijke communicatie over de alternatieve parkeermogelijkheden in de onmiddellijke buurt.
 • Legt de focus op de leefbaarheid van de straat door het aanleggen van een groene zone.
 • Installeert een groene rustplek door middel van de installatie van een mobiele parklet (tijdelijk indien op een parkeerplek).
 • Maakt het straatbeeld aangenamer door meer groen en andere functies aan te brengen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

De straat wordt groener en aangenamer om te vertoeven. Buren hebben een ontmoetingsplek. De groene ader stroomt verder doorheen de wijk.

Welke valkuilen zie je?

een parklet op een parkeerplaats moet via een evenementenaanvraag gebeuren en kan er maximaal 10 dagen blijven staan.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

 • December-Januari: 
  • Overleg buren
  • Ontwerp parklet
  • Opmaken communicatieplan mbt parkeren
 • Februari
  • Maken parklet
 • Maart
  • Aanleggen parklet
  • Feestelijke opening
 • April- September:
  • Ontmoetingen en betrekken van zoveel mogelijk buren
 • Oktober Evaluatie


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

5000


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

500

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet