tuinstraten en experimenteel groen: 104.312 euro

Tuinstratencoalitie-festival

Korte omschrijving

In 2022 organiseert dit project een meerdaags Tuinstratenfestival in district Antwerpen om zo alle inwoners te inspireren om van hun straat een tuinstraat te maken. Jong en oud. Tijdens het festival kunnen inwoners verschillende workshops volgen in ongeveer tien tuinstraten verspreid over het district Antwerpen. Er zullen ook andere activiteiten georganiseerd worden (lezingen, documentaires, wedstrijd, panelgesprekken, infosessies,…). In tien straten worden groene interventies begeleid. Voor de organisatie wordt een 2/5de werkkracht aangeworven.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

35000

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

We willenpartners samenbrengen die mee willen werken aan dit festival: bewoners(groepen), district (buurtcoaches,…), stad, Natuurpunt, Velt, Klimplant, Ecohuis, sociale organisaties, scholen,…

We maken samen een programma op: we gaan proberen om ook in enkele “grijze” straten vergroeningsinitiatieven op te zetten. Met diverse groepen mensen.

We maken het festival bekend via een brede communicatiecampagne.

Festival vindt plaats gespreid over het district ism de partners. Mensen worden geïnspireerd en geïnformeerd.

We evalueren alles samen met alle partners

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

We ondersteunen de trend die duidelijk reeds enkele jaren is ingezet en door corona een boost lijkt te krijgen mensen willen  hun straat aangenamer maken en zelf onder handen aan het nemen. Ze hebben het vaak moeilijk om de kanalen met ondersteuning te vinden en geraken niet verder. Door de mensen in contact te brengen met echte initiatieven die er al zijn en doorhet aanbod van ondersteuning van het district en de stad duidelijk uit te leggenkunnen we de beweging van onderuit, van vergroening, verblauwing, verbinding in het district realiseren.

Welke valkuilen zie je?

onvoldoende kandidaten, weinig animo in sommige straten, draagvlak...


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

35000

Schatting en begroting werkingskosten

20000 lonen
10000 inrichting tuinstraten
5000 professionele mediacampagne

Personeelsbudget: VTE verhouding

40% ofwel 2/5de (gemiddeld 15,2u/week)