ontmoeting in de buurt: 114.419 euro

Unik versterkt netwerk!

Korte omschrijving

Vanuit haar nieuwe locatie stimuleert Unik niet-evidente ontmoetingen in de wijk. Unik is de motor om verschillende groepen bewoners op een ongedwongen manier met elkaar in contact te brengen. In de nieuwe stek maakt Unik een indeling met verschillende hoeken en voldoende ruimte. Een freelance medewerker ondersteunt het project.

 

Wat is het totale budget voor jouw idee?

16000

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018

Wat ga je doen?

In 2022 heeft Unik een nieuwe stek. Deze nieuwe plek biedt nieuwe kansen om mens en buurt te verbinden. Door samen te werken met verschillende buurtpartners (van bewonersgroepen tot socio- culturele organisaties  tot zorgorganisaties), willen we onze nieuwe locatie bekend maken bij uiteenlopende groepen in de buurt.

We grijpen de nieuwe locatie als een kans aan om nieuwe groepen te bereiken die we voorheen minder bereikten. Met onze huidige locatie liggen we wat aan de rand van de wijk, en bereikten we zeker niet alle groepen in de wijk, bovendien deed Corona er nog een schepje bovenop, de drempel werd groter. De nieuwe groepen die we extra willen bereiken zijn de jongeren, groepen met een andere etnische herkomst en jonge gezinnen. Daarnaast willen we de huidige groepen die Unik bereikt ook meenemen naar de nieuwe locatie.

We zorgen ervoor dat al deze groepen een stek krijgen in de nieuwe locatie. We richten de locatie in met verschillende hoeken en zorgen voor huiselijke sfeer waar iedereen uit de buurt zich in herkent.  Om daarna vanuit een gemeenschappelijke interesse of talent te zorgen voor ontmoeting tussen individuen die elkaar normaal in de wijk voorbijlopen. Er ontstaat uitwisseling en wederzijds begrip.

We zorgen voor een extra aanbod van ateliers, bovenop onze bestaande werking, meer afgestemd op de nieuwe groepen die we willen bereiken.  De nieuwe locatie biedt bijvoorbeeld kansen om een echt creatief atelier uit te bouwen, waar verschillende kunstvormen en verschillende groepen gebruik kunnen van maken. Ook rond bewegen, groen en artistiek zijn er meer mogelijkheden en ruimte.

De freelance medewerker heeft de taak deze nieuwe groepen bij het buurthuis te betrekken, ervoor te zorgen dat de locatie wordt ingericht vanuit hun noden en behoeften en dat er een ‘atelier’werking wordt uitgewerkt dat tegemoet komt aan deze nieuwe groepen.

Daarnaast willen we uitbreken in de buurt, we willen niet – evidente ontmoetingen leggen tussen de nieuwe groepen die we bereiken en de buurt. We zetten daarbij vrijwilligers in als kwartiermakers die bewust deze plekken gaan opzoeken en deze verbindingen kunnen ondersteunen en vasthouden. Zij kunnen het gesprek aangaan met verschillende partners (zorginstellingen, scholen, burengroepen, belangenverenigingen,…) en op die manier conversatie tussen verschillende bewoners van diverse achtergronden stimuleren. De Free lance medewerker leidt deze vrijwilligers op.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Diverse bewoners uit de wijk vinden hun stek in Unik en leren elkaar kennen, het is een verrijking en versterking van hun netwerk en biedt andere invalshoeken en inspiratie. We realiseren cirkels van ontmoeting in de buurt tussen inwoners met verschillende achtergronden. Kwetsbare bewoners uit onze buurt die moeilijk aansluiting vinden bij het buurtleven, zijn via deze inclusieve werking meer opgenomen in de buurt. Er ontstaat een nieuw soort buurtsolidariteit (bewoners helpen elkaar met bvb. klusjes, met administratie,…).

Welke valkuilen zie je?

Mensen mogen niet verplicht worden om te ontmoeten. Niet iedereen zal bruggen slaan, we zijn een veilige (experimenteer)ruimte en geven stimulansen zijn om elkaar te ontmoeten. Het vrijblijvende karakter dient bewaakt te worden. Over een nieuwe locatie voor Buurthuis Unik verwachten we pas duidelijkheid in de zomer 2021.Er zijn drie mogelijke locatie waarmee we in gesprek zijn, deze hebben hun intentie uitgedrukt om met ons samen te werken, ongeacht de concrete uitkomst van de gesprekken.  In 2022 zullen we pas verhuisd zijn. Daardoor komen er heel wat praktische aspecten van de verhuis samen met het project. Aan de andere kant biedt dit ook kansen om aan het nieuwe buurthuis door het project een invulling te geven.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

 • Stap 0: Vooraf aan dit project, hebben we een traject dat zal plaatsvinden in najaar 2021 in samenwerking met KdG. Studenten van KdG leggen contact met diverse buurtbewoners en gaan actief aan de slag rond de invulling van de nieuwe stek en de identiteit van Unik.
 • Stap 1: Inrichten van onze nieuwe stek met Unik samen met de verschillende groepen. We richten hoekjes in bij de invulling van het nieuwe buurthuis waarbij alle groepen zichzelf thuis kunnen voelen. We stimuleren de verschillende groepen en buurtbewoners om het eigenaarschap van het buurthuis op te nemen. Op die manier maken we van het buurthuis een veilige plek. Dit wordt gecoördineerd door de freelancer ( plan uittekenen samen met de diverse groepen en op basis input KDG, samen met de vrijwilligers en externe techniekers deze hoeken inrichten)
 • Stap 2: Op basis van de gesprekken die de free lancer heeft met de nieuwe groepen die we bereiken, organiseren we enkele extra ateliers bovenop ons bestaande aanbod:
  • Het inrichten van het creatief atelier, en het uitbouwen van de werking ervan. We streven naar minimum 4 verschillende momenten per week in het creatief atelier.
  • We streven naar en wekelijks jongerenmoment na schooltijd voor de jongeren in de buurt, de Free lancer werkt het concrete aanbod verder uit met de bacheloropleiding van de KDG en de jongeren zelf
  • Een maandelijkse extra activiteit in samenwerking met organisaties van etnisch culturele minderheden en bewoners met een andere herkomst, die de freelancer bereikt heeft. Op basis van die input geven we de activiteit vorm
 • Stap 3: De nieuwe  activiteiten en ateliers in het buurthuis worden georganiseerd en permanent geëvalueerd samen met de deelnemers. Dit wordt begeleid door de freelancer.
 • Stap 4: We leiden vrijwilligers op en sturen ze op pad als kwartiermakers die de conversatie op gang kunnen brengen met allerlei organisaties en instellingen in de buurt (zorginstellingen, scholen, belangenorganisaties, …) én hun gebruikers of leden samen met alle geïnteresseerde buurtbewoners.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

2000

Investeringsbudget: meer uitleg

We proberen zoveel mogelijk van onze vormgeving met sponsoring en hergebruik te realiseren, voor sommige dingen is dit moeilijker zoals verf, scheidingswanden om kleine hoekjes te creëren, e.d..


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

3000

Schatting en begroting werkingskosten

Activiteitenwerking


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

11000

Personeelsbudget: meer uitleg

We werken met een freelance. We vinden gemakkelijker mensen voor dergelijke projecten via freelance opdrachten.

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet