ontmoeting in de buurt: 114.419 euro

Elkaar ontmoeten in de buurt

Korte omschrijving

Het diverse publiek van het Kiel dichter bij elkaar brengen door het Kielpark tot een bruisende ontmoetingsplek te laten evolueren die voor alle lagen binnen de bevolking toegankelijk is. Dit in samenwerking met talloze sociale partners in de wijk. Een halftijdse medewerker coördineert.

 

Wat is het totale budget voor jouw idee?

34450

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2020

Wat ga je doen?

Activiteiten voor jong en oud: oorspronkelijk een seniorenproject dat we willen uitbreiden naar alle geïnteresseerden.

Wekelijks organiseren we in samenwerking met  1 van de partners een activiteit. Momenteel zijn dit hoofdzakelijk dienstencentra en WZC (Hollebeek, De Boskes, Zewopa). We willen  dit uitbreiden via de samenwerking met onze partners zoals Mobilant, Huis van het Kind, Kras, Formaat, Buurtsport, Politie Antwerpen, CAW, samenlevingsopbouw, voorzorg, Rechtop, Kind en Gezin, Schoolbrug,…  Kaartnamiddagen, petanque worden al georganiseerd. Van zodra het beter weer is starten we met wandelingen in parken in de buurt gevolgd door een hapje, een drankje en een babbel.

Trefpunt: wekelijks van april tem september geeft een sportclub uit de wijk een initiatie met als doel niet enkel deelnemers te laten kennismaken met verschillende sporten maar ook om hen in contact te brengen met mensen met dezelfde interesse in een bepaalde sport. Iedereen kan GRATIS deelnemen.

Taalbad voor anderstalige : we organiseren een wekelijkse activiteit waar anderstaligen de kans krijgen Nederlands beter onder de knie te krijgen. De deelnemers worden betrokken bij de keuze van de activiteiten. Een gezellige babbel over één of ander onderwerp, samen breien of… maar ook hulp bij het begrijpen van een brief/tekst zijn enkele mogelijkheden. In een volgende fase willen we geïnteresseerden aanmoedigen om de opleiding aspirant trainer voor anderstaligen te volgen. Op aangeven van mensen die de organisatie rond vrijwilligers doen (zoals GIVE A DAY, OCMW, ATLAS) willen we het sociaal isolement waarin de anderstaligen zich bevinden, doorbreken

Iedereen fotograaf: een fotowedstrijd en -tentoonstelling met als thema ‘KIELPARK’. Een halfjaarlijks evenement waaraan iedereen kan en mag deelnemen. Geselecteerde werken stellen we tentoon in ons clublokaal tijdens telkens een weekend waarbij iedereen de foto’s kan bezichtigen en beoordelen. Naast een vakjury zullen geïnteresseerden kunnen stemmen op de ‘beste’ foto.

De coördinator (halftijdse medewerker) is trekker van de verschillende projecten. Hij wordt ondersteund door vrijwilligers.

Ondertussen hebben we ook een goede samenwerking en communicatie met vele scholen uit de wijk opgebouwd. Zowel lager, secundair als buitengewoon onderwijs. Door deze samenwerking worden ook de ouders meer betrokken. Door de succesbeleving van hun kinderen worden makkelijker onderlinge contacten gelegd.

Ook de samenwerking met stadsmarinier Felix Van Roost is een pluspunt voor de uitwerking van dit project, aangezien hij ook nauw samenwerkt met onze partners.

Het gemeenschappelijk thema is ontmoeting bevorderen in de buurt. Hiervoor gebruiken we verschillende laagdrempelige activiteiten. Deze activiteiten zijn een middel tot verbinding.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Mensen met elkaar in contact brengen door hen de mogelijkheid te geven samen iets te doen (samen wandelen, kaarten, knutselen, sporten, onze taal leren, samen huiswerk maken, …). Contacten gemaakt tijdens één van de activiteiten kunnen leiden tot vriendschappen ook buiten de activiteiten om. Samenwerkingsverbanden aangaan met andere organisaties en diensten in de buurt. Hierdoor leren deelnemers niet enkel elkaar kennen maar ook andere organisaties en diensten.

Welke valkuilen zie je?

Een volgende Coronagolf. Mensen zijn niet altijd gemotiveerd om buiten te komen bij minder goed weer. Gebrek aan gemotiveerde vrijwilligers. Teveel wissels van vrijwilligers waardoor vaste deelnemers zich steeds opnieuw moeten aanpassen. Geen, te weinig of net teveel deelnemers. Partners die gemaakte afspraken niet nakomen of die afhaken. Contacten met partners onderhouden is noodzakelijk maar ook tijdsintensief.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Contacten met andere diensten verder uitbouwen. Via flyers/affiches/mailing de projecten bekend maken. Mond-aan-mond-reclame is hier zeer belangrijk. Activiteiten voor jong en oud: wekelijkse activiteiten blijven aanbieden, op zoek gaan naar nog andere partners.
Trefpunt, mensen samen brengen: verder uitwerken zodat we zoveel mogelijk verschillende sporten kunnen aanbieden.
Taalbad: anderstalige ouders van jeugdleden informeren over het initiatief. Starten met 1 moment per week (het moment dat de kinderen training hebben) later uitbreiden naar meerdere momenten. Deelnemers betrekken bij de keuze van de activiteiten.
Fotowedstrijd en -tentoonstelling: initiatief bekend maken (flyers, affiches), beelden selecteren, vakjury samenstellen, tentoonstelling organiseren, prijsuitreiking


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

0

Investeringsbudget: meer uitleg

nvt


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

3450

Schatting en begroting werkingskosten

  • Administratie: 200 €
  • Promotie: 250 €
  • Vrijwilligersvergoeding: 3000 €


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

31000

Personeelsbudget: meer uitleg

Loon voor een halftijdse medewerker (coördinator van de verschillende projecten)

Personeelsbudget: VTE verhouding

50% ofwel halftijds (gemiddeld 19u/week)