home-page
home-page
Ontdek het thema

Experimenteel groen

Tuinstraat De Darsen op Luchtbal

Korte omschrijving

Vorig jaar startte een buurttuin in de tuinwijk van Luchtbal. Dit jaar willen de bewoners graag uitbreiden naar een aantal boomvakken in de Philadelphiastraat en Brooklynstraat - en naar een nieuw te (her)aanleggen perceeltje.

Kies eventueel een foto bij jouw idee

Wat is het totale budget voor jouw idee?

2000

Wie voert het uit

bewoner(s)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2030

Wat ga je doen?

De boomvakken in Philadelphiastraat en Brooklynstraat zijn beperkt beplant. We zouden hier graag droogtebestendige planten voorzien. We doen dit vanuit Buurttuin De Darsen en hebben ook nog een perceeltje op het oog (een verdord en leeg voortuintje van de huidige woonblokken). Ook dit willen we heropwaarderen met blijvend en sterk groen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Door de bloemen en planten zorgen we dat het openbaar domein er mooier uitziet. Ook voor de diertjes heeft dit toegevoegde waarde. Bovendien nodigen we buren en voorbijgangers uit om hieraan mee te werken en zo meer respect te krijgen voor het aanwezige buurtgroen.

Welke valkuilen zie je?

De keuze van planten is het belangrijkste en moeilijkste. We hopen hierbij hulp te krijgen van District, groendienst en bvb Natuurpunt.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

  • overleg met groendienst en eventueel buurtcontract opstellen
  • juiste plantjes kiezen die ook op termijn overleven
  • plantnamiddagen met een aantal buren organiseren
  • de boomvakken en het voortuintje op regelmatige basis proper houden en verzorgen


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

2000

Investeringsbudget: meer uitleg

* 500 euro aan communicatie/promomateriaal * 500 euro aan schoppen, harken * 1000 euro aan plantgoed, potgrond en boomschors


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

0

Schatting en begroting werkingskosten

/


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

0

Personeelsbudget: meer uitleg

/

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet