Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Experimenteel groen

Tiny Forest – een minibos voor Antwerpen Noord

Korte omschrijving

Een minibos of 'Tiny Forest' is een klein bosje met inheemse bomen en planten ter grootte van een tennisbaan dat natuur én mens ten goede komt: bijdrage tegen de klimaatopwarming, toevluchtsoord voor de natuur en gezonde ontmoetingsplek. Dit project zoekt een geschikte locatie met de buren van Antwerpen Noord en laat zo'n bosje aanplanten als proefproject.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

22.000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Voor de bewoners van de dichtbebouwde wijken in het Antwerpse noorden ontbreken er plekken waar de natuur haar gang kan gaan. Precies dat is de bedoeling van een minibos oftewel "Tiny Forest": een klein bosje ter grootte van een tennisbaan dat natuur én mens ten goede komt. Een klein stukje park zou dicht beplant worden met inheemse struiken en bomen. Deze groeien zeer snel uit tot een volwaardig minibos. Zo'n minibos is niet alleen een toevluchtsoord voor de natuur midden in de stad (denk aan vogels en nuttige insecten) en een actieve bijdrage in de strijd tegen de klimaatopwarming. Daarnaast is het een gezonde ontmoetingsplek voor de buurtbewoners en een prettig buitenlokaal voor de scholen in de omgeving. Het concept is al een aantal jaren beproefd en succesvol in Nederland, maar ook in België en elders is er recentelijk al een klein aantal „Tiny Forests“ ontstaan.

In overleg met het district zoeken wel een plek voor een Tiny Forest in Antwerpen Noord. Het Tiny Forest is slechts 200 m² groot, met daarnaast een zitplek. Het is een leer- en beleefbos, met maximaal 1 pad erdoorheen. Het ontwerp kan zo aangepast worden, dat het overzicht behouden blijft (bv. U-vorm - naar voorbeeld Tiny Forest in Utrecht). Het project wordt begeleid door GoodPlanet Belgium vzw. Zij brengen partners samen (district, school, buurtbewoners). Samen wordt bekeken wat een ideaal traject en timing is op deze locatie. Een school in de buurt, bijv. Het Groene Eilandje, zal het het bosje adopteren: de kinderen worden via een educatief traject opgeleid tot Tiny Forest Rangers, die zorg zullen dragen voor het bosje. De leerkrachten ontvangen een training over hoe het bosje en buitenles toe te passen in hun educatief programma. Zij krijgen ook middelen die hen daarin ondersteunen: een educatief pakket en een materialenbox. De kinderen kiezen een naam voor het bos werken mee aan een grondplan met ontmoetingsplek. GoodPlanet betrekt de buurt via een infosessie, doet een bodemanalyse, waarbij samen wordt gewerkt met externen voor de grondvoorbereiding en de aankoop van plantgoed en afsluiting (GoodPlanet stelt hiervoor vaste partners voor). Samen met de betrokken klas(sen) en buurt wordt het bosje aangeplant tijdens een heuse plantdag. We maken hiervan een feestelijk moment. GoodPlanet ondersteunt in de communicatie van de plantdag en zorgt voor een mooi infobord aan de ingang van het Tiny Forest en dichtbij de ontmoetingsplek/buitenklas.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Natuurbeleving bewoners: het bos brengt natuurbeleving dichterbij. De afstand tussen mens en natuur is vandaag de dag groter dan ooit, zeker in de stad. Een Tiny Forest voor de deur prikkelt de nieuwsgierigheid en geeft mensen de kans om de natuur in de eigen leefomgeving te ontdekken en daarover te leren. Het bos heeft bovendien een positief effect op de gezondheid: meer natuur in de buurt zorgt voor minder stress en stressgerelateerde klachten. Educatieve waarde voor schoolkinderen, buurt en bezoekers. Biodiversiteit in de stad: het bos van 200 m² bestaat uit veel verschillende soorten inheemse bomen en planten. Deze bomen en planten trekken weer insecten en vogels aan (stapsteen voor fauna en flora. ) Impact klimaatadaptatie: Tiny Forests zorgen ervoor dat de bodem meer water kan vasthouden, verbeteren de luchtkwaliteit en gaan hittestress tegen (informatie over klimaatadaptatie via informatiebord over impact van bosjes op dit vlak). Door de plantmethode (ontwikkeld door de Japanse professor Miyawaki) is er relatief snel resultaat, de positieve effecten nemen in de loop van tijd alleen maar toe! (Meer info over de impact op biodiversiteit en effecten van het bos rond klimaatadaptatie via deze link: https://www.ivn.nl/nieuws/tiny-forest-geeft-boost-aan-biodiversiteit)

Welke valkuilen zie je?

Vandalisme/sluikstort: betrokken buurtbewoners en kinderen van de school houden een oogje in het zeil en houden het bosje mee proper. Er zal hier en daar eens een hek moeten vervangen worden, dit vragen we aan het District om als kost op zich te nemen. Verstopplek voor druggebruik: dit kan door het ontwerp zelf al grotendeels voorkomen worden, een ontwerp dat ook wel zou passen bijvoorbeeld in het park is de U-vorm, dan vermijd je centrale plek in het midden. Er zijn voorbeelden van Tiny Forests in centrumsteden in Nederland. We kunnen gerust de ervaringen uit gelijkaardige contexten uitwisselen om zo deelnemers gerust te stellen/perspectief te bieden.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Coördinatie, begeleiding via GoodPlanet Belgium vzw: - overleg en coördinatie met partners (gemeente, school, buurt) bij start en gedurende proces - bodem- en terreinanalyse - ontwerp en plantenlijst in overleg met partners - introductie workshop leerkrachten + over buitenles - introductie workshop in klas zelf - introductie aan de buurt, samenstelling werkgroep - bodembewerking locatie - plaatsing informatiebord - voorbereiding plantdag - plantdag - 2e workshop leerkrachten +/- half jaar nadien: inspiratie buitenles - 2e workshop leerlingen: onderzoekje Tiny Forest - afsluit met de partners: bosje is geplant en beheerovereenkomst is opgemaakt. Qua timing hangt het af van de partners, wat mogelijk is. GoodPlanet gaat daarom in overleg met hen om de timing op te stellen. Planten van het Tiny Forest liefst in november, maar kan tot begin maart op zich. - start overleg en samenwerking starten met school en buurt: asap - bodembewerking: voor aanleg - 1e workshop klas + leerkrachten: voor plantdag - plantdag nov-maart - 2e workshop klas + leerkrachten: max. half jaar later dan workshop 1 - beheersovereenkomst afsluit: max. 2 maanden na plantdag - afsluit project: half jaar na workshop 1.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

22000

Investeringsbudget: meer uitleg

Grondvoorbereiding via externen (bodemonderzoek, terreinvoorbereiding, ...), materialen Tiny Forest plantdag (plantgoed, omheining, ...), educatief traject (materialenbox, ...)

Schatting en begroting werkingskosten

vervoerskosten

Personeelsbudget: meer uitleg

Uitvoering door een team van een firma zoals GoodPlanet (coördinator, senior expert, coach): coördinatie, overleg, organisatie, communicatie, ...

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet