Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Meer bomen

Groene ontmoetingsrijke hoek Cobdenstraat - Zénobe Grammestraat

Korte omschrijving

De twee parkeerplaatsen op het verkeersplateau ter hoogte van de hoek van de Cobdenstraat en de Zénobe Grammestraat worden omgevormd tot een groene ontharde (verblijf)plek met extra boom. De verblijfsfunctie kan in eerste instantie worden getest via tijdelijke opstellingen.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

15000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

De twee parkeerplaatsen op het verkeersplateau ter hoogte van de hoek van de Cobdenstraat en de Zénobe Grammestraat worden omgevormd tot groene ontharde (verblijf)plek met extra boom. Daarnaast kan ook heel deze hoek verder worden aangepakt, met onder andere grotere boomvakken. Sommige van deze boomvakken worden reeds ingericht en onderhouden door buurtbewoners. De verblijfsfunctie kan in eerste instantie worden getest via tijdelijke opstellingen. Op termijn wordt dit een ontmoetingshoek voor deze twee straten.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

De vergroening en ontharding zet versterkt het groene karakter van deze straat. Daarnaast zorgt het wegnemen van twee parkeerplaatsen voor extra ruimte voor omwonende. Deze gehele hoek kan functioneren tot ontmoetingszone voor de twee straten. Ook de aangrenzende toonzaal zal hier zijn vruchten van plukken. Deze verblijfsfunctie kan in eerste instantie worden getest via tijdelijke opstellingen. Daarbij zorgt het wegnemen van parkeerplaatsen op een verkeersplateau voor een veiligere situatie.

Welke valkuilen zie je?

De hoge parkeerdruk kan voor weerstand zorgen. daarom werken we aan het draagvlak in de buurt

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

- draagvlak in de buurt onderzoeken


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

15000


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

0


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

0

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet