Skip to main content
home-page
home-page
Ontdek het thema

Meer bomen

Bomen in de Korte van Peltstraat

Korte omschrijving

Door de twee hoeken van de Korte Van Peltstraat met de Oudekerkstraat te verbreden en te voorzien van groen ontstaat een veiliger kruispunt met meer groen.

Kies eventueel een foto bij jouw idee

Wat is het totale budget voor jouw idee?

25000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

De twee straathoeken worden verbreed en voorzien van bomen. Het geeft een ruimtelijker gevoel, een veiligere verkeerssituatie en een duidelijke afbakening van parkeervakken. Op deze verbreding wordt langs weerskanten een boom geplant. De uitbreiding wordt zo aangelegd dat er een stuk onthard wordt. We zoeken een type boom, met bloesems, zonder bessen. Voordelen van deze wijziging: doordat er niet meer op de hoeken van de straat kan geparkeerd worden, is het voor (klein) vrachtverkeer (leveranciers, vuilophaaldienst, werfwagens etc) vlotter om de straat in te draaien. Ook de doorgang voor voetgangers wordt vlotter en veiliger. Daarnaast brengen we wat meer groen in onze straat, ontharden we een gedeelte en zorgen we voor natuurlijke schaduw.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Door meer te ontharden zorgen we ervoor dat regenwater in de grond loopt en niet in kelders. Daarnaast geven we de buurt een extra groene toets, betere zuurstoflevering, natuurlijke schaduw, veiliger verkeer, een aantrekkelijkere wijk. En dit zonder dat we aan het parkeeraanbod knibbelen.

Welke valkuilen zie je?

We houden rekening met nutsleidingen die onder de voetpaden zitten en zetten de bomen ernaast. Dit moet natuurlijk nog bekeken worden of de nutsleidingen effectief allemaal onder het voetpad zitten.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

aandacht voor draagvlak in en communicatie met de buurt  

In eerste instantie zal het district een aannemer moeten aanstellen om de voetpaden te verbreden (rekening houdende met het ontwerp). Zodra dat in orde is kan de groendienst de bomen planten en in de ontharde stukken beloopbaar groen zaaien.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

25000

Investeringsbudget: meer uitleg

Het grootste deel van het budget zal voorzien worden voor de aanpassing van de voetpaden. Het overige budget voor aankoop en aanplanten van de bomen.


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

0


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

0

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet