home-page
home-page
Ontdek het thema

Verkeer afremmen

OK traag & groen!

Korte omschrijving

Dit proefproject wil een aantal ‘groeneilanden’ met als hoofddoel een verkeersremmende inrichting van de straat, gecombineerd met een fietsenstalling, extra bomen en zitbanken.

Kies eventueel een foto bij jouw idee

Wat is het totale budget voor jouw idee?

40200

Wie voert het uit

district Antwerpen, bewoner(s)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Een herinrichting van de straat met kleine maar strategische ingrepen in het straatbeeld. Door een aantal groen-eilanden (maximaal 4) op goed gekozen plaatsen te introduceren realiseren we een asverschuiving die het doorgaand verkeer afremt en de zone 30 handhaaft. Dit project kan mooi aansluiten op het project ‘Bomen in de Korte van Peltstraat’ waar ook een veiliger kruispunt met de Oudekerkstraat wordt beoogd. De groeneilanden zijn flexibel in ontwerp en grootte en kunnen bijvoorbeeld bestaan uit een boom, een fietsenstalling en/of zitbank in combinatie met enkele parkeerplaatsen voor auto’s. • De breedte van de groeneilanden is gelijk aan de breedte van 2 parallele parkeerplaatsen binnen één eiland. Er moet voldoende ruimte voorzien worden om de auto’s de gelegenheid te geven om de parkeerplaats in en uit te rijden. Zie foto’s met enkele mogelijkheden qua ontwerp. Wij zijn er van overtuigd dat de Stad kan helpen bij de ontwerpen (cfr Draaiboek Openbaar Domein Antwerpen). • Groen verkoelt een buurt en zorgt voor een goede waterhuishouding. We opteren voor inheemse soorten die een maximum aan biodiversiteit genereren. Een hoogstam variant zoals de els lijkt ons een prima keuze. Deze boom werkt als een waterpomp en is in een watergevoelige omgeving een goede bondgenoot tegen wateroverlast. • Voor de lagere begroeiing komen struiken als meidoorn, sleedoorn, Spaanse aak, kornoelje en vlier in aanmerking. Kwetsbare begroeiing moet beschermd worden door een opstaande rand. • Het groen kan gerealiseerd worden in een aanleg met mooie plantenbakken en (zit)banken. • In minimum 2 groen eilanden voorzien we een overdekte fietsenstalling (liefst houtconstructie) met een groen dak. Voor de veiligheid is de fietsenstalling bij voorkeur toegankelijk vanop het voetpad. Qua grootte en afwerking zijn er tal van opties beschikbaar op de markt. Oplaadpunten zijn optioneel. • Optioneel kunnen laadpalen voor electrische auto’s worden toegevoegd • De bestrating van de groen eilanden moet maximaal infiltreerbaar zijn voor water. Ideaal worden de parkeerplaatsen op het eiland voorzien van een water doorlaatbare bestrating. De Oudekerkstraat is vandaag quasi 100% verhard met asfalt en stoeptegels. Kelders lopen af en toe onder. Elke ingreep om te ontharden, hoe klein ook, die meer waterdoorlaatbaarheid kan genereren is daarom een must-do.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

• Veiliger omgeving door zone 30 af te dwingen via as verschuivingen, nu blijkt dat controle en sensibilisering na 3 jaar niets uitgehaald hebben. • Extra fietsenstalling waardoor de vele fietsen niet meer de stoep bezetten en de passage van voetgangers bemoeilijken. • Extra buitenruimte voor alle buurtbewoners, vooral voor zij die moeilijk te been zijn en via een zitbank rustpunten vinden bij hun wandeling. • Extra groen door bomen en planten te voorzien in groen eilanden, zorgt voor afkoeling en een aangenamer straatbeeld. • Eerste stap naar ontharding door onze watergevoelige buurt maximaal te besparen van wateroverlast en meer verkoeling te brengen in de warmere zomermaanden • Visitekaartje voor Antwerpen. In Vlaanderen werden tal van herinrichtingen gerealiseerd waarin de verschillende thema’s uit de burgerbegroting een rol kregen en die een echt landmark van de gemeente/stad werden. Met deze ambities rekenen wij dus ook op een deelname van de stad Antwerpen om dit als een volwaardige herinrichting te realiseren en om van de Oudekerkstraat een echte ambassadeur van ’t Stad te maken, een voorbeeld hoe actuele thema’s eenvoudig gecombineerd kunnen worden.

Welke valkuilen zie je?

• Opbouwen van een voldoende draagvlak. o De parkeerdruk in de buurt is zoals in elke Vlaamse centrumstad groot. Daarom is in ons voorstel het behoud van een zo groot mogelijke parkeercapaciteit een belangrijk uitgangspunt. o De layout van de groen eilanden is flexibel en kan op voorhand uitgetest worden vooraleer de werken starten • Het budget kan ontoereikend zijn. Het is mogelijk om een aantal kostenposten uit te stellen naar een volgende fase in de komende jaren, zonder afbreuk te doen aan het basisidee.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

• Juni – September 2021: voorstel communiceren waarbij we zoveel mogelijk buren willen bereiken om draagvlak te bouwen. • Oktober – November 2021: (indien voorstel wordt goedgekeurd met de straat en district) een detail layout vastleggen


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

40000

Investeringsbudget: meer uitleg

10.000 à 15.000 euro per groeneiland, dus afhankelijk van aantal groeneilanden (3 max 4) in totaal 40.000 euro.


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

200

Schatting en begroting werkingskosten

kosten communicatie (flyer, affiche,...)


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

0

Personeelsbudget: meer uitleg

geen

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet