home-page
home-page
Ontdek het thema

Verkeer afremmen

Filebingo

Korte omschrijving

Filebingo pakt het fileleed in de Abdijstraat aan op een ludieke manier. Comité Bump verdeelt gratis bingokaarten aan de autogebruikers die er wekelijks urenlang in de file staan. De speelse boodschap maakt duidelijk dat er alternatieven zijn.

Kies eventueel een foto bij jouw idee

Wat is het totale budget voor jouw idee?

2000

Wie voert het uit

feitelijke vereniging

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2020

Wat ga je doen?

Het probleem: overdadig autogebruik in de Abdijstraat We pakken het probleem aan van het wekelijkse fileleed in en rond de Abdijstraat. We kiezen voor een speelse campagne. Geen vingertje. Geen gemor. Geen gezaag. We brengen de boodschap op een positieve manier. Het fileleed is stilaan ondraaglijk geworden. In de eerste plaats brengt het fileprobleem overlast in de woonwijk Kiel Centrum. Een overlast die de bewoners van de woonstraten bekopen met ongezonde lucht, dichtgeslibde kruispunten, irriterend getoeter, sluipverkeer, sluikstort, wildplassers, onmogelijkheid om te parkeren, agressie van opgedraaide automobilisten, dubbelparkeerders, spookrijders … Drie dagen per week is het van Jan. Op woensdag, zaterdag en zondag willen honderden wagens de Abdijstraat in. Ze zijn hopeloos op zoek naar onbestaande parkeerplaatsen. De Abdijstraat en de woonwijk Kiel Centrum zijn niet ingericht op het slikken van zo’n overdaad. Onbegrijpelijk dat de toestand reeds jaren doorgaat in de te smalle straten en op de te smalle voetpaden in de dichtbevolkte woonwijk. Fietspaden en verkeersgeleiding ontbreken volledig in Kiel Centrum. Meer nog, de zaak verergert. Vandaar de filebingo! We delen op enkele piekmomenten een filebingokaart uit aan de autogebruikers. Zo kunnen ze even in stilte stilstaan bij hun eigen leed. Zo komen ze mogelijk tot het inzicht dat ze de volgende keer beter met de fiets komen of het openbaar vervoer gebruiken of hun auto parkeren op een randparking. Of dat ze op z’n minst minder herrie maken in de wijk. De filebingo is een klassieke bingokaart: een rooster met aan te vinken vakjes. Als afbeelding plaatsen we auto’s, auto’s en auto’s … en een enkele fietser. Je vinkt aan wat je opmerkt. Wedden dat je de kaart volledig kan aanvinken voordat je de straat uit bent? De boodschap op de kaart is positief. Iets over de oplossing die het STOP-principe in zich houdt; een verwijzing naar randparkings, deelfietssystemen, haltes van de Lijn … Het project houdt twee delen in: de kaart en het uitdelen Voor de kaart werken we samen met een creatieve vormgever. We laten 1.000 kaarten drukken op dikker papier zodat de bingo ook echt bruikbaar is. Een drukklaar voorbeeld verdelen we via social media. Zo is de filebingo ook inzetbaar op andere gevoelige plaatsen. Het uitdelen doen we op enkele zaterdagen verspreid in het jaar. We krijgen hier met gemak buurtbewoners voor warm.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Om het fileprobleem op te lossen, heb je grote inzichten en plannen nodig. Zolang duurzame oplossingen en politieke moed ontbreken, komen we met een leuke prikkel die de shoppers op zijn minst even een spiegel voorhoudt. We maken duidelijk dat niet de file het probleem is, maar de autobestuurders zelf. De oplossing is niet dat de file omgeleid wordt, wel dat de autobestuurders hun autogebruik aanpassen. Parkeren op een parking aan de rand van de stad? Fiets nemen? Openbaar vervoer gebruiken? De oplossing is zo voor de hand liggend dat je er over kijkt. Filebingo pakt het fileleed in de Abdijstraat op een ludieke manier aan. Bewoners van Kiel Centrum verdelen gratis bingokaarten aan de autogebruikers die wekelijks urenlang in de file staan aan de Abdijstraat. Ze vinken op de bingokaart vanuit de wagen aan wat ze opmerken: veel auto’s, heel veel auto’s, veel getoeter en amper een fietser. De speelse boodschap maakt duidelijk dat er alternatieven zijn voor het autogebruik. We schuiven het STOP-principe op vriendelijke wijze naar voor als oplossing. Geen belerende of afkeurende boodschap. Wel een knipoog naar de autogebruikers met een boodschap over duurzame mobiliteit. Wedden dat elke fileganger de bingokaart volledig kan aanvinken voordat die de straat uit is? Op enkele dagen - verspreid in het jaar - verdelen we 1.000 bingokaarten. Een drukklaar voorbeeld delen we via social media zodat ook andere hotspots de filebingo kunnen inzetten.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Overleg met vormgever Opdracht aan drukker Uitdelen van de kaarten verspreid over meerdere zaterdagen Beschikbaar stellen van het drukklare voorbeeld


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

2000

Schatting en begroting werkingskosten

vormgever - drukker - coördinatie - vrijwilligers

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet