Skip to main content
home-page
Ontdek het thema

Verkeer afremmen

Structurele aanpak foutparkeeroverlast

Korte omschrijving

In het stuk Constitutiestraat tussen Bisschop- en Offerandestraat wordt er consequent geparkeerd aan een zijde van de straat waar niet geparkeerd mag worden. Op strategische plaatsen obstakels zetten kan dit structureel oplossen.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

10000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Door op strategische plaatsen obstakels te plaatsen, zal foutparkeren niet meer mogelijk zijn. We plaatsen de obstakels zo dat het in- en uitrijden van garages niet gehinderd wordt. Eventueel zal dit samengaan met extra wegmarkering. We denken aan paaltjes of smalle plantenbakken. Aangezien extra controles door de politie en de bestaande signalisatie geen beterschap brengen, willen we het probleem op deze manier aanpakken. Het lijkt ons de enige manier om de situatie te verbeteren.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Een rustiger straatbeeld. Doorgang voor vuilniswagens, hulpdiensten wordt weer mogelijk. Er is meer ruimte voor fietsers (die nu dikwijls de voetpaden gebruiken). Er is minder lawaaioverlast door toeterende wagens wanneer die vaststaan in het verkeer.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

De stad bekijkt welke ingrepen mogelijk zijn, evalueert eventueel de opties met de bewoners om maximaal draagvlak te creëren
Aandacht voor draagvlak in en communicatie met de buurt  


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

10000


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

0

Schatting en begroting werkingskosten

Enkel als er ook wegmarkering aangebracht moet worden, is er werkingsbudget nodig ifv onderhoud.

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet