home-page
home-page
Ontdek het thema

Alle niet gekozen projecten

Straten witte(n) tegen hitte!(thema Klimaat- en milieuprojecten)

Korte omschrijving

Een onderzoek en proefproject rond witte straten. Het straatoppervlak witter maken om de warmtestraling van het zonlicht te reflecteren in plaats van vast te houden in straten waar weinig mogelijkheden zijn voor extra groen. De straatlantaarns moeten minder fel branden omdat het asfalt het licht reflecteert: extra energiebesparing. Op donkere plekken in de stad kan lichtkleurig asfalt ook zorgen voor een groter veiligheidsgevoel.

Kies eventueel een foto bij jouw idee

Wat is het totale budget voor jouw idee?

30000

Wie voert het uit

district Antwerpen

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2060

Wat ga je doen?

Het district zal onderzoeken welke materialen gebruikt zouden kunnen worden om een witte straat te leggen, en gaat op zoek naar een mogelijk pilootproject. Ik zou, omdat dit het eerste project is waarbij straten ‘gewit’ worden in Antwerpen, het idee willen beperken tot een proefproject in één centrale, in de zomer, zeer warme straat waar nu geen of weinig mogelijkheid is om extra groen aan te planten. het is belangrijk dat de bewoners van de straat op de hoogte zijn en akkoord zijn. Ik zou het werk laten uitvoeren door medewerkers van de stadsdienst die instaat voor het onderhoud en aanleg van straten en pleinen. En zelf helpen bij het opvolgen van het project en onderzoek doen naar de geschikte verf of alternatieven met witte steenslag.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Het hitte-eilandeffect of urban heat island effect (UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. De belangrijkste oorzaken van het UHI zijn de absorptie van zonlicht door de in de stad aanwezige donkere materialen en de relatief lage windsnelheden. Door het UHI worden problemen tijdens hittegolven, zoals hittestress, verergerd. Bouwkundige maatregelen en meer groen in de stad verminderen het UHI. De impact zou blijvend zijn, al zal de asfalt onderhouden moeten worden om de zoveel jaar. Als men opteert voor verf is de tijd tussen onderhoud korter. Opteert men voor asfalt met witte steenslag dan is de aanleg duurder maar de tijd tussen de onderhouden langer.

Welke valkuilen zie je?

Onbereidwilligheid van inwoners of handelaars van de betreffende straat. De juiste leverancier voor verf of asfalt met witte steenslag niet vinden. Te duur.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

aandacht voor draagvlak bij - en communicatie met - de buren.
Afspraken maken met de bevoegde stadsdienst en leverancier. Bewoners inlichten, datum van werken kiezen, werken uitvoeren. Evaluatie en opvolging. Bij positieve evaluatie, volgend jaar trachten meerdere straten te behandelen.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

30000

Investeringsbudget: meer uitleg

Grootste deel budget = de verf zijn. Het resterende budget = het schilderen zelf en de machines die men daar voor nodig heeft. Laptop en buitenthermometers voor de evaluatie. (PC te leen bij de stad?)

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet