alle niet gekozen projecten

Het poëziepad (thema cultuur op straten en pleinen)

Korte omschrijving

Een gedichtenroute in elke wijk van het district in de periode juni tot september. Bezoekers volgen die gedichtenroute en belanden in een poëzievoorstelling.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

12000

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

Middels een reeds uitgetest idee met een eigen procédé gedichten aanbrengen in de straten van een wijk, met telkens een kleine routegids. Het procédé in kwestie werd reeds afgetoetst bij de verantwoordelijke diensten van de stad en leverde geen problemen op. De gedichten zelf blijven enige tijd aanwezig in het stadsbeeld en dus toegankelijk voor alle bewoners en passanten. Op 1 specifiek moment (weekend) wordt de route opengesteld en belanden deelnemers op het einde in kleine, korte privévoorstellingen van hiervoor gevraagde dichters.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Er wordt eens op een àndere manier aan stadsverkenning (wijkverkenning) gedaan. In het thema van "leer je stad kennen" kan elke inwoner van het district een boeiend parcours afleggen in wijken waar hij/zij/x mogelijk minder of helemaal niet komt. Dit alles vormt een versterking van de sociale cohesie en vergroot het "Antwerpengevoel".

Welke valkuilen zie je?

Zoals met elke buitenactiviteit in dit land: het weer. De activiteit kan enkel plaatsvinden wanneer er voldoende lang droog weer wordt aangekondigd. Enige flexibiliteit in dit opzicht zal dus nodig zijn. Een andere valkuil is mogelijk te veel middenklassegerichtheid. Dit kan worden ondervangen door tijdig contact te leggen met organisaties die bekommerd zijn om empowerment van wie het moeilijker heeft in het leven.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

1. Opstellen en verkennen trajecten: januari tot april. 2. Klaarmaken materiaal voor eigen procédé: zelfde periode. 3. Op punt stellen routes + routegidsen: april. 4. Routes openen: tussen 1 mei en 30 september.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

2000

Investeringsbudget: meer uitleg

Tot stand brengen materiaal voor vernoemd procédé.


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

10000

Schatting en begroting werkingskosten

Auteursvergoedingen, routegidsen, auteursrechten...


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

0

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet