alle niet gekozen projecten

Grondstof festival (thema Klimaat- en milieuprojecten)

Korte omschrijving

Grondstof is een gratis festival voor alle leeftijden, dat focust op de grond onder onze voeten. Een twaalftal workshops onderzoekt de kleinste wezens en grote verbanden op vlak van biodiversiteit, landbouw en klimaat en zoeken deze tot op de bodem uit. Twee maand lang werken twee halftijdse medewerkers hieraan.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

15916

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018, 2020, 2030, 2050, 2060

Wat ga je doen?

De bodem barst van de biodiversiteit. In één schep grond zitten meer micro-organismen dan er mensen zijn op aarde. En toch zijn we ons weinig bewust van al dat leven onder onze voeten. Hoe kunnen we ons weer verbinden met die minuscule schepsels die voor ons voedsel en ecosysteem zorgen? Deel 1 van het festival staat in het teken van de levende bodem en biodiversiteit. Door middel van talks, workshops en films zoomen we in en gaan we op zoek naar de levende bodem. We botsen op ondergronds gezwam en talloze kleine beestjes. We onderzoeken hoe deze micro- en macro organismen samenwerken. Zo zullen we uiteindelijk leren hoe en waarom een gezonde levende bodem een positieve invloed kan hebben op de biodiversiteit en het klimaat. Deel 2 van het festival gaat over de toegang tot grond voor natuur en landbouw. We zoomen weer uit en denken, samen met boeren, kunstenaars en experts na over ons ruimtegebruik. Hoe kunnen we onze steden natuurvriendelijker inrichten? Wat is de rol van voedselproductie in en buiten de stad? Kunnen we landbouw en natuur in harmonie met elkaar brengen? We brengen de mechanismen van ons voedselsysteem in kaart en leren over de transitie van een industrieel landbouwsysteem naar agro-ecologie. Grondstof biedt gedurende twee dagen een divers programma van sprekers, workshops, rondleidingen, film, ander artistiek werk en een zaden- en plantenruilbeurs.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Het festival draagt bij aan de bewustwording van Antwerpenaren over onze leefomgeving. Op een toegankelijke en creatieve manier laten we zien hoe onze leefomgeving verbonden is aan die van anderen en wat de wisselwerking is tussen onze ecosystemen. Grondstof biedt een verdiepend en inclusief programma voor iedereen die graag luistert, kijkt, discussieert of de handen uit de mouwen steekt. We stimuleren nieuwsgierigheid, debat en verwondering.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

We denken in eerste instantie aan Onder Stroom en Het Bos als locaties, maar we willen ook wel activiteiten op verplaatsing organiseren om meer inwoners te betrekken.

We willen vrijwilligers inzetten voor communicatie en promotie voor het festival zelf plaatsvindt. Tijdens het festival zelf zetten we ook in op vrijwilligers voor de productie. De 50 vergoedingen zijn verspreid over meer dan twee dagen en we vinden dat 35 euro voor een eenmalig engagement een minimale vergoeding is. Dat kan voor enkele uurtjes, een halve of een hele dag zijn, afhankelijk van de taak.

 


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

10116

Schatting en begroting werkingskosten

Programmatie: sprekers, screening, expo, workshops, rondleidingen : 5000
Productie: ruimte, materiaal en catering: 2200 (catering is enkel voor vrijwilligers, medewerkers en sprekers op het festival. De barwerking valt sowieso  buiten onze eigen werking en zal helemaal verlopen via de kassa van de locaties zelf)
Logo, flyer, programmaboekje & website: 1500
Vrijwilligersvergoedingen: 40 dagvergoedingen aan 35,41 voor vrijwilligers: 1416,40


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

5800

Personeelsbudget: meer uitleg

2x halftijdse (50%) productie- en communicatiemedewerker voor 2 maanden

Personeelsbudget: VTE verhouding

10% ofwel 1/10de (gemiddeld 3,8u/week)