home-page
home-page

Toegankelijkheidsverklaring

Bestuurszaken streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met het Vlaamse bestuursdecreet .

Iedereen moet de informatie op Burgerbegroting.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website voldoet aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA of kortweg WCAG 2.1 niveau AA.

Deze toepassing voldoet gedeeltelijk aan de richtlijnen. Onderaan sommen we de resterende werkpunten op inclusief een plan van aanpak, planning en alternatieven indien beschikbaar.

Opstelling van deze toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 21 september 2020

De toegankelijkheid van Burgerbegroting.be werd laatst gecontroleerd via een QuickScan, uitgevoerd door de beheerder van de website.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 21 september 2020.

Feedback en contactgegevens

Heb je opmerkingen of ervaar je toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar burgerbegroting@antwerpen.be of bel naar 03 338 34 00.

We streven ernaar om je een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Ombudsvrouw

Ben je niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt jouw melding als je uitgepraat bent met de stad. Dus nadat je jouw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt je melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar 0800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vind je op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Openstaande werkpunten

Om helemaal te voldoen aan de WCAG, moeten we nog enkele inspanningen leveren. Die sommen we hieronder op.

Automatisch vastgestelde werkpunten

 • Tekst- en achtergrondkleur moeten voldoende contrastreren
  (vastgesteld op 95 pagina's)

 • Kopniveaus mogen slechts met één niveau tegelijk stijgen
  (vastgesteld op 95 pagina's)

 • Afbeeldingen moeten een tekstalternatief hebben
  (vastgesteld op 95 pagina's)

 • Pagina moet één hoofdoriëntatiepunt (landmark) hebben
  (vastgesteld op 95 pagina's)

 • Links moeten waarneembaar tekst hebben
  (vastgesteld op 95 pagina's)

 • Alle content op de pagina moet ingesloten zijn door landmarks
  (vastgesteld op 95 pagina's)

 • <input> formulieronderdelen moeten een label hebben
  (vastgesteld op 3 pagina's)

 • De pagina moet minstens een kop van het eerste niveau (h1) bevatten
  (vastgesteld op 1 pagina's)

Gevolg

Deze informatie is niet leesbaar of raadpleegbaar voor sommige bezoekers.

Plan van aanpak

Onze webredactie is op de hoogte van het probleem. Zij streeft ernaar om het op te lossen in het eerste kwartaal van 2021.

 

Toegankelijkheid PDF-documenten

Er staan PDF’s op onze website die niet volledig toegankelijk zijn. Ondervind je een probleem bij het lezen of invullen van een document, neem dan contact op met ons op burgerbegroting@antwerpen.be. Wij engageren ons dan om een toegankelijke versie te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

Bijkomende maatregelen om de toegankelijkheid te bevorderen

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.