Ontdek het thema

Buurtconcerten en –feesten

Unik Musik

Korte omschrijving

Onder het motto ‘De muziek komt naar u toe’ organiseert buurthuis Unik een concertreeks op zes onverwachte plekken in de buurt. Tijdens elk concert treden er twee artiesten of bands op. De concerten willen een divers publiek bereiken en zetten een freelance medewerker in.

Kies eventueel een foto bij jouw idee

Wat is het totale budget voor jouw idee?

14500

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000, 2018

Wat ga je doen?

Onder het motto ‘De muziek komt naar u toe’ organiseren we van april tot en met oktober 6 concerten - telkens twee artiesten per avond - op onverwachte plekken in de wijk. Plekken waarvan de buurt denkt "hier wil ik graag eens binnenkijken" maar die vaak om uiteenlopende redenen afgesloten zijn voor publiek. We denken hierbij aan de mooie weelderige binnentuinen van verschillende zorgcentra en sociale organisaties, maar ook aan de binnenkant of het dak van enkele markante monumenten, bedrijven of scholen. We zoeken bovendien naar plekken waar mensen wonen of verblijven die niet steeds mobiel zijn om in hun buurt cultuur te beleven, of waarvoor de drempel hoog is. Het project heeft dus een tweeledig doel: enerzijds de muziek brengen naar een publiek dat een hoge drempel ervaart om aan cultuur te doen , anderzijds de andere buurtbewoners die deze drempels niet ervaren op plekken brengen waar ze normaal niet komen. We presenteren heel uiteenlopende muziekstijlen, deze weerspiegelen de diversiteit van onze wijk, en we zoeken per stijl een goede match met de plek en zijn omgeving.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Groepen die normaal gezien elkaar niet tegenkomen op culturele evenementen, beleven samen een avond plezier. Mensen leren uiteenlopende muziekstijlen en plekken in de buurt kennen. Verschillende groepen in de buurt groeien hierdoor dichter naar elkaar toe.

Welke valkuilen zie je?

De uitdaging zal zijn om de mix van inwoners op elk concert aanwezig te hebben. Niet enkel ouderen in het woonzorgcentrum bijvoorbeeld, of enkel jongeren bij een rapconcert. We willen net die mix en uitwisseling creëren. Daarom zullen we de concerten ook voorstellen als een pakket, een ontdekkingsreis in je wijk.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

  • Stap 1: Zoektocht in de buurt naar partners en locaties: hoe en op welke manier werken we samen
  • Stap 2: Afspraken met de zes locaties maken, bekijken wat technisch mogelijk is, vastleggen
  • Stap 3: Een programma samenstellen per locatie
  • Stap 4: Een communicatiecampagne uitwerken over de reeks concerten
  • Stap 5: Een actieve wervingscampagne in de specifieke buurten van de locaties


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

0

Investeringsbudget: meer uitleg

0


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

11500

Schatting en begroting werkingskosten

  • artiestenvergoedingen: 7.500 EUR (1.250 voor 2 performances x 6 concerten)
  • promotie en communicatie: 1.000 EUR
  • licht, geluid, catering, herbruikbare bekers, oordopjes,...: 3.000 EUR


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

3000

Personeelsbudget: meer uitleg

freelancer: 3.000 EUR
  • productioneel en technisch medewerker 

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet