home-page
home-page
Ontdek het thema

Ontharden

Kavka-oerbos-koerwoud

Korte omschrijving

Samentuin Kavka onthardt een strook van 48 m² aan de glazen wand van hun binnenkoer. Zo kan de grondwaterspiegel van de stad terug op peil komen. Ze planten er vijftien fruitbomen in volle grond, die samen met de dertig tuinbakken en de vijf bomenbakken een oerbos vormen in de stad.

Kies eventueel een foto bij jouw idee

Wat is het totale budget voor jouw idee?

15000

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2000

Wat ga je doen?

Samentuin KAVKA wil 48 m³ van de kavka-koer ontharden en om in de stenen stad natuur en bos terug een plaats te geven. Onze 30 vierkantemeterbakken met de samentuingroenten en -kruiden werden reeds aangevuld met houten bakken voor bomen. Door een strook van 24 m op 1,5 m te ontharden kunnen we extra bomen en tegelijkertijd de grondwaterspiegel in de stad terug op peil brengen. En we kunnen er een rij fruitbomen gaan planten.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Deze semi-publieke ruimte waar jongeren samenkomen is een unieke groene hotspot in de stenen binnenstad. Deze binnenruimte is toegankelijk voor iedere Antwerpenaar.

Welke valkuilen zie je?

De samenwerking met de dienst schoolgebouwen van de stad kan soms stroef verlopen.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Er is een breed overleg nodig met de verantwoordelijken van KAVKA en vooral met de technische dienst van de schoolgebouwen. We hebben vorige week met veel enthousiasme ervaren toen er op ons voorstel door een imker een bijenkorf werd geplaatst. Ze zijn nu ook aan het uitzoeken of het technisch mogelijk is om er een groendak aan te leggen. De sfeer zit goed om er een klimaatrobuuste site van te maken.


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

15000

Schatting en begroting werkingskosten

container voor steenafval-aanvoer van teelaarde-afwerking met boordstenen-planten van fruitbomen.

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet