home-page
home-page
Ontdek het thema

Groen in straten en op pleinen

Provinciestraat, van Street Canyon naar groene vallei

Korte omschrijving

Klimplant vzw gaat de volledige Provinciestraat verfraaien door zo veel mogelijk te vergroenen. Ze pakken bestaande boomvakken aan, vergroten die waar mogelijk, voorzien zo veel mogelijk geveltuintjes, klimhulpen en groenslingers. Voor dit project wordt een 1/5de medewerker aangenomen.

Kies eventueel een foto bij jouw idee

Wat is het totale budget voor jouw idee?

58450

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Samen met buurtbewoners, winkeliers en vrijwilligers gaan we de hele Provinciestraat verfraaien. We gaan voor een co-creatieve en een persoonlijke aanpak en proberen de hele straat mee te krijgen. Door de straat in kaart te brengen kunnen we op maat aanbieden wat er mogelijk is: groenslingers, geveltuintjes, bloembakken vergroten, hangmanden opfrissen, boomvakken beplanten en adoptiebomen aanbieden. We gaan deur-aan-deur om ons bereik zo groot mogelijk te maken, organiseren een infoavond met brainstorm-moment en begeleiden de bewoners met formulieren van het district. We gaan voor intensief, inclusief en laagdrempelig. We gaan 3 maanden intensief te werk met alles in kaart te brengen, iedereen in te lichten en informeren, vrijwilligers te zoeken en samenwerkingen te bespreken. We willen zo veel mogelijk laten voorbereiden door Manus, zoals het uitbreken van tegels en het voorbereiden van boomvakken. De Boomroosters laten we verwijderen door de groendienst, met wie we alles goed willen afstemmen, want een duurzame vergroening, is eentje waarmee alle partijen akkoord zijn. Zo werken we toe naar een weekend in april waar we met Klimplant, de Groene Delta en Pak ze aan de Turnhoutsebaan een heus plantweekend organiseren. Zo hebben bewoners en winkeliers ook de kans hier aan mee te werken. Met dit project willen we niet enkel verfraaien, maar ook de bewustwording vergroten. Waar nu veel boomvakken dienen als fietsenstalling of om afval te gooien, willen we de buurt laten zien dat met een beetje zorg de Provinciestraat een mooie en aangename plek is. Door bomen ter adoptie te geven en iedereen een beetje ‘eigen’ gevelgroen zullen bewoners zich meer ontfermen over de openbare ruimte. We zorgen voor onderhoud door Manus, zolang het project loopt (tot 15 november), Daarna doen de buurtbewoners het onderhoud grotendeels zelf. Door de buurt in het ganse traject mee zeggenschap te geven, creëren we mede-eigenaarschap en dus ook meer goesting om zelf mee in te staan voor het onderhoud. Follow-up projecten voor volgend jaar: We dromen er van om het braakliggend stuk grond op de kruising van de Provinciestraat met de Plantin en Moretuslei om te bouwen tot een klimaat tuin. We dromen ook van een moestuin op het dak van voormalig klooster van de Dominicaanse Orde. Deze zijn een mooie aanvulling bij dit project en zorgen voor nog meer samenhorigheidsgevoel binnen de Provinciestraat.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

De Provinciestraat (2018 Antwerpen) loopt door een wijk die soms wordt gezien als de achterkant van de Zoo en het Centraal Station. De meeste mensen ervaren de straat als een te drukke, lawaaierige, grijze, grauwe straat met te smalle voetpaden. Desondanks zijn er de laatste jaren toch enkele nieuwe 'hippe' winkels bijgekomen (bv. Vitesse, Wild en Graan). Door de straat te vergroenen wordt deze aangenamer, overzichtelijker en een fijnere omgeving voor inwoners en passanten. Door de ‘Street Canyon’ of verbindingsas door de wijk te vergroenen, zal dit een positieve impact hebben op meer dan alleen deze straat. De toch vaak mooie architectuur zal weer beter tot zijn recht komen en de Provinciestraat zal weer een straat op zich worden en niet de achterkant van. Ook omdat een stukje van de stads-GR Antwerpen Oost-West hier passeert, zal dit project niet onopgemerkt blijven en een mooie referentie zijn.

Welke valkuilen zie je?

Het is een grote straat, opgedeeld in 3 secties. Daardoor kan er weinig samenhang zijn tussen deze 3 toch wel zeer verschillende delen. deel 1: Carnotstraat – Ommeganckstraat > enkelrichtingstraat zonder tram, vnl. appartementen en enkele winkels en sociale functies deel 2: Giraffenplein – Plantin en Moretuslei > dubbelrichting straat met tram, vnl. winkelstraat deel 3: Plantin Moretuslei – spoorwegbrug > enkelrichtingstraat, vnl. woonstraat We pakken deze 3 delen dan ook apart aan. Door op 3 plekken aanwezig te zijn met een afhaalpunt, meteen ook het centrale punt voor de vrijwilligers. Zo zijn we op verschillende plekken in de straat aanwezig en hoeft niemand te ver te gaan met planten, potgrond, werkgerief etc. De timing is zeer krap. Om het project beter tot zijn recht te doen komen en een meer duurzame slaagkans te geven, kiezen we ervoor om in april ons grote plantweekend te houden. Doordat het groen dan snel groeit, zal het visuele effect en dus ook de zorg en betrokkenheid vanuit de buurt veel groter zijn dan in het najaar. We zullen dus heel snel moeten schakelen om alle organisatie tijdig rond te krijgen.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Januari: in kaart brengen wat de mogelijkheden zijn, communicatiestrategie uitwerken + deur-aan-deur Februari: Partners en vrijwilligers verzamelen, infoavond (brainstormmoment) organiseren voor de buurt. Resultaten samenbrengen Maart-april: voorbereidingen grote plantweekend: afstemmen met het district, voorbereidingen en samenwerking Manus, bestellingen plaatsen,… Weekend in april (Best niet in de paasvakantie. Laten samenvallen met Lentepoets/ Groeidag?) Het grote plantweekend September: terugkoppelmoment buurtbewoners? Eveneens bespreken/brainstormen over het onderhoud.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

9100

Investeringsbudget: meer uitleg

 • Borders voor geveltuintjes 500
 • regentonnen 500
 • klimhulpen gevel 500
 • Plantbeschermers rond bomen 1200
 • klimhulpen groenslinger 6400


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

38350

Schatting en begroting werkingskosten

 • Aankoop plantgoed         € 5000
 • Potgrond, boomschors (+ leverkosten)      € 800
 • Voorbereiden boomspiegels, geveltuintjes, klimhulpen – MANUS  € 9850
 • Aankoop klein materiaal        € 2000
 • Onderhoud         € 2000
 • Broodjes en drank vrijwilligers en buurtbewoners    € 500 
 • Communicatie        € 1500
 • Transport + vrijwilligersvergoeding       € 1000
 • Huur ruimte voor infoavond, drinken infoavond, stockage,…    € 500
 • Onvoorziene kosten 10%       € 3315
 • Overhead 6%         € 1989


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

11000

Personeelsbudget: meer uitleg

In kaart brengen van de straat communicatiestrategie + campagne uitwerken coördineren van alle partners deur-aan-deur bewoners coördineren vrijwilligers uitzoeken leveranciers verwerken data organiseren infoavond/plantweekend opvolging, evaluatie : 1/5de personeelslid 11.000

Personeelsbudget: VTE verhouding

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)