home-page
home-page
Ontdek het thema

Groen in straten en op pleinen

Lage begroeiing in het Hof Van Leysen

Korte omschrijving

Het Hof van Leysen - een buurttuin - was een paar jaar geleden nog duidelijk een bos, mét struiken en lage begroeiing. Die is nu grotendeels verdwenen. Dit project wil de lage begroeiing terug laten floreren.

Kies eventueel een foto bij jouw idee

Wat is het totale budget voor jouw idee?

19000

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

Groen in de stad is schaars. Het Hof van Leysen speelt als buurtpark dan ook een belangrijke rol. Meerdere doelgroepen maken er gebruik van dmv verschillende activiteiten zoals wandelen, spelen, sporten, zitten, genieten van het groen, zonnebaden, picknicken, etc... Waar er een paar jaar geleden nog duidelijk een bos was, met veel lage begroeiing, is dit nu grotendeels verdwenen door het intensieve gebruik dat er van het bos werd gemaakt o.a. tijdens de Corona-periode. Het Hof van Leysen, onze buurttuin, veranderde zo in een redelijk desolate vlakte zonder lage begroeiing. De grond wordt intensief belopen waardoor hij verdicht en begroeiing geen kans meer maakt. Daarom willen we in eerste instantie in het 'hart van het park' een zone afbakenen (bv. met castanea afsluiting, takkenrils, … ) om daar de natuur terug meer kansen te geven en omstandigheden creëren waarin de beplanting weer spontaan kan groeien. Aangezien de onderbegroeiing er grotendeels verdwenen is, willen we deze stimuleren met de aanplant van een aantal inheemse soorten (bv. bosanemoon, salomonszegel, daslook, varens, …) om zo een ecologische bosomgeving te initiëren.
Daarbij willen we buurtbewoners ook sensibiliseren en informeren over het belang van de natuur. Zo voorzien we educatieve borden en een of meerdere buurtacties (bv. gezamenlijke aanplantactie, natuur/milieu-educatieve activiteit).

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

De buurtbewoners zullen opnieuw kunnen genieten van meer groen in de stad. Kinderen uit de buurt doen in dit bos hun eerste natuurbeleving op - dat draag je voor altijd mee. Door het sensibiliseringsluik en het betrekken van de buurtbewoners wordt de basis gelegd voor respect voor milieu en natuur.

Welke valkuilen zie je?

- het Hof Van Leysen is eigendom van de provincie, maar er werd reeds contact opgenomen met hen en ze steunen het project. Bepaalde delen zullen even afgeschermd moeten worden om de essentiële lage begroeiing een kans te geven. Dit kan in eerste instantie weerstand opwekken.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

* afbakening zone op het terrein+ kick off ism de buurtbewoners: mei 2022

* informatie & sensibiliseringsactie (bv. educatieve borden, : mei-juni 2022

* aankoop en aanplant lage begroeiing + inhuldiging ism buurtbewoners: okt-nov 2022


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

19000

Investeringsbudget: meer uitleg

* afbakening zone op het terrein (incl. 2 poortjes): 11.000€

* aankoop plantgoed: 5.000€

* opmaak & productie educatieve borden en communicatiemateriaal: 1.500€

 


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

1500

Schatting en begroting werkingskosten

* buurtactiemomenten: 1.500€

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet