kindvriendelijke straten: 85.003 euro

Driesnellen? Niet te snel!

Korte omschrijving

De Driesnellenstraat is een woonerf. In de praktijk rijden auto's te snel voor spelende kinderen en oogt het weinig gezellig. Speelelementen (al dan niet getekend op straat) en wat verkeersremmende ingrepen zijn welkom! Met twee maand 0,4 VTE voor coördinatie en uitvoering.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

7000

Wie voert het uit

district Antwerpen, bewoner(s)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Het idee omvat tijdelijke schilderingen op het wegdek van de Driesnellenstraat. Deze moeten zorgen voor speelmogelijkheden voor de vele aanwezige kinderen die hier op straat spelen, alsook bijdragen tot een duidelijk beeld van een woonerf waardoor we hopelijk een verkeersremmend effect creëren. Tot slot fleurt het de straat op!

Het kan gaan om speelaanleidingen zoals een hinkelpad, een te volgen parcours, een roos om in te gooien, ...

In samenwerking met Elegast vzw kunnen we de participatie van de kinderen en de buurtbewoners vorm geven.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Een super kindvriendelijke straat waar de vele kinderen uit de buurt samen veilig kunnen spelen.

Welke valkuilen zie je?

Blijvende foutparkeerders en snelrijders. De ingrepen moeten echt doordacht zijn.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Voor september: samen met stad/district en Elegast de mogelijkheden bekijken, zoeken naar goede voorbeelden, budgetbepaling, flyeren en stemmen ronselen... Na goedkeuring: eventueel samen met de buren/kinderen beslissen wat er mag komen. Uitvoering afhankelijk van budget, mogelijkheden, ... De optie bestaat om met vrijwilligers uit de buurt te werken.

aandacht voor draagvlak bij - en communicatie met - de buren


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

0


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

3000

Schatting en begroting werkingskosten

  • Pakket sjablonen (herbruikbaar): 187€ (speelplaatsmeubel.be)
  • Verf en werkmateriaal: moeilijk in te schatten aangezien keuze tekeningen nog gemaakt moet worden, dus ruwweg 2800


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

4000

Personeelsbudget: meer uitleg

  • Werkuren: 15 dagen met voorstudie = 4000€ (gebaseerd op 1 grote schildering bij Elegast) (2 maand 2/5)

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet