Ontdek het thema

Buurtconcerten en –feesten

BabelFestival Slot

Korte omschrijving

Editie 2022 is de laatste voor Babelfestival. Rooftoptiger vzw viert met toeters, bellen en tromgeroffel, een zomer lang, samen met de wijkpartners en de buurt. Babelfestival is een gratis meertalig, meerdaags festival op een openluchtpodium op den Dam. Voor de organisatie zijn ongeveer 36 betaalde werkdagen nodig.

Kies eventueel een foto bij jouw idee

Wat is het totale budget voor jouw idee?

12500

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

In de zomer van 2022, willen we wederom een feestelijk wekelijks zomerprogramma aanbieden op de BabelBühne, een intiem openluchtpodium voor meertalige ontmoeting op de voormalige slachthuissite, te Antwerpen Dam. Een zomerfestival in een groene oase, getooid met uitheemse klanken en dichtkunstenaars, een wereldse volkskeuken, een internationale zwerfbibliotheek en een openluchtcinema uit alle windstreken. We willen een breed publiek bereiken. Dit doen we door samen te werken met diverse makers, partners en sectoren: zij bepalen mee de programmatie en activiteiten en zorgen zo voor een (di)verser publiek. De doelgroep is meertalig Antwerpen, nieuwkomers maar ook autochtone Belgen, met verschillende sociale, culturele en economische achtergrond. Het gaat ons net om de mix en de intense ontmoeting tussen allen. Het programma van het BabelFestival is dus bijzonder divers en wordt deels participatief gecreëerd. Er wordt nadrukkelijk gezocht naar manieren om ontmoeting te genereren tussen verschillende ‘publieken’, alsook tussen de buurtpartners, deelnemers en curatoren. Zo hopen we op een kruisbestuiving tussen mensen en programma-onderdelen. Het is de laatste editie, want in najaar 2022 moet de BabelBühne ruimte maken voor een nieuwe weg in de wijk in wording. We bekijken hoe we in de komende jaren, tussen de werven door een alternatief programma zullen kunnen blijven activeren.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

Een multiculturele zomerprogrammatie in een diverse wijk aan de rand in de stad, waar je nog veel ruimte hebt voor experiment. Een vrijhaven voor sociale verbinding en experiment. Het festival creëert een positieve identiteit voor den Dam, een wijk in verandering.

Welke valkuilen zie je?

Om een hele zomer lang programma aan te bieden dat de verschillende groepen aanspreekt én liefst ook tegelijkertijd, is een belangrijke uitdaging van het festival, daar is nog bijkomende ondersteuning van andere projectsubsidies en partners voor nodig. Tot nog toe vonden we vlot deze samenwerkingen en ondersteuningen, maar dat is elk jaar opnieuw een puzzel leggen om dit evenwicht te vinden, waardoor we de laagdrempeligheid van het festival en de diversiteit kunnen blijven garanderen.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

  1. september 2021-april 2022: bijkomende ondersteuning zoeken bij partners en subsidies.
  2. maart: start programma maken ism partners april: opstart samenzaterdagen (het festival terrein aankleden en de tuin aanplanten samen met anderstalige nieuwkomers, buurtbewoners en andere vrijwilligers)/ logistieke en organisatorische voorbereidingen
  3. mei-juni: samenzaterdagen en opstart communicatie
  4. juli-augustus: wekelijks programma rond meertaligheid op de BabelBühne (16 dagdelen)
  5. september: bedankingsfeest en afronding programma en afbouw


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

3500

Schatting en begroting werkingskosten

  • Telefoonkost, internet, klein werkgerij voor herstellingen, knutselmaterialen de samenzaterdagen workshops en kuisproducten, gasflessen volkskeuken en keuken/ heating.
  • Tijdens de zomer gaat er ook wel eens wat stuk, dat dient dan gerepareerd.
  • We kochten onze eigen geluidsinstallatie voor de BabelBühne in 2021 (boxen), die moet afbetaald doorheen de verschillende edities van het festival.


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

9000

Personeelsbudget: meer uitleg

  • locatieverantwoordelijke per activiteit: 20 dagen plus 3 dagen voorbereiding (opbouwen en planningen); 1 dag afbouw: 24 x 250 = 6.000 euro
  • Technieker geluid en beeld: 12 dagen x 250 euro = 3.0000 euro

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet