Skip to main content
home-page
home-page
Ontdek het thema

Buurtconcerten en –feesten

Mijn feest + jouw feest = ons feest

Korte omschrijving

De kinderen van Almadina School willen alle feesten van iedereen maken. Met muziek, verhalen en kennismakingspelletjes vieren ze samen tien feesten en nodigen oud en jong in district Antwerpen uit om mee te doen. Een 2/10 VTE coördineert.

Wat is het totale budget voor jouw idee?

16600

Wie voert het uit

vzw

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2018

Wat ga je doen?

De kinderen van Almadina School willen tien feesten van iedereen maken. Daarbij gaat het over bv officiële feestdagen of internationale belangrijke dagen (zoals bijvoorbeeld de internationale dag van het kind, de internationale dag van de vrouw). We willen zelf 5 feesten opzetten en willen aan 5 feesten van het district deelnemen. Met deelnemen bedoelen we niet enkel aanwezig zijn met onze groep kinderen, maar ook mee participeren in overleg met de organisatoren. We rekenen dat we ongeveer 40 kinderen zullen bereiken per feest.

We vinden het belangrijk dat onze kinderen weten waarom deze dagen zo belangrijk zijn. Tegelijkertijd willen we de buurtbewoners betrekken bij het feestgebeuren om de sociale cohesie in de buurt te vergroten. Met muziek, verhalen en kennismakingspelletjes vieren we deze feesten samen en nodigen we oud en jong in district Antwerpen uit om mee te doen.

 

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

We willen mensen samenbrengen, jong en oud van diverse afkomst om bij te leren over de verschillende feesten.

Welke valkuilen zie je?

De grootste valkuil is het aantrekken van de buurtbewoners. Onze organisatie is gevestigd in een drukke buurt, midden in de stad met diverse bevolkingsgroepen. We zullen beroep doen op onze partner, Peperfabriek, die een gevestigde waarde is in de buurt om de zichtbaarheid van ons project te vergroten.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Januari – Februari: aanwerven medewerker, jaarplanning maken (feesten vastleggen + voorbereiding starten, feestlocaties bepalen, contacten leggen met organisatoren wijkfeesten etc.)

Maart – November: uitvoering feesten en deelname aan wijkfeesten

December: evaluatie, toonmoment, rapportering en afronding project. Bij het toonmoment nodigen we iedereen uit (inclusief de organisatoren van de wijkfeesten waaraan we hebben deelgenomen) en geven we een overzicht van alles wat we gedaan hebben doorheen het jaar met drankjes en eten.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

0


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

5600

Schatting en begroting werkingskosten

Huur locatie:    2000,00 EUR max
Reclame: 200 EUR max
Vrijwilligersvergoedingen:       1.200,00 EUR max
Materiaal en catering: 2000,00 EUR max
Verzekering:    200,00 EUR max


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

11000

Personeelsbudget: meer uitleg

De 1/5de medewerker zal worden aangeworven voor een heel jaar

Personeelsbudget: VTE verhouding

20% ofwel 1/5de (gemiddeld 7,6u/week)