home-page
home-page
Ontdek het thema

Fietsvriendelijke straten

Extra fietsenstalling Kerkstraat

Korte omschrijving

In de Kerkstraat tussen de Groenstraat en de Schapenstraat is er te weinig fietsenstalling. De fietsen staan daarom tegen de bomen. Met dit project komen er extra fietsparkeerplaatsen in de straat én worden de boomvakken vergroend.

Kies eventueel een foto bij jouw idee

Wat is het totale budget voor jouw idee?

16000

Wie voert het uit

district Antwerpen, bewoner(s)

In welke postcodes vindt jouw idee plaats? (meerdere keuzes mogelijk)

2060

Wat ga je doen?

Er is weinig fietsenstalling in dit deel van de Kerkstraat. De fietsen staan daarom vaak tegen de bomen geplaatst. Het voorstel is om bijkomende ruimte te voorzien voor fietsbeugels. De bomen en de fietsen staan nu op 3-hoekige eilandjes tussen de parkeerstroken. Het idee is om deze eilandjes te vergroten zodat er voldoende plaats is voor een fietsbeugel links en rechts van de bomen, zonder dat deze fietsen in de boomvakken staan. Er zijn 3 bomen die in aanmerking komen, dus er zouden ca 6 fietsbeugels bijkomen. De boomvakken zelf zouden we kwalitatief vergroenen.

Wat is de meerwaarde voor de inwoners van het district Antwerpen?
Welke impact heeft jouw idee na dat ene jaar?

De fietsen staan in dit deel van de Kerkstraat vaak lukraak tegen de bomen en op het voetpad. Dit is heel slecht voor de bomen, zorgt voor een slordig straatbeeld en zorgt er voor dat de doorgang van voetgangers vaak belemmerd wordt. Door bijkomende fietsparkeerplaatsen te voorzien kunnen de fietsen veilig en ordelijk gestald worden. Daarnaast worden de bomen minder beschadigd door de fietsen. Afsluitend zorgen de groenen boomvakken voor een aangenaam straatbeeld.

Welke valkuilen zie je?

Het risico blijft dat de fietsen tegen de bomen worden gezet. Dit kan voorkomen worden door voldoende fietsbeugel te voorzien en deze ver genoeg van de bomen in te planten. Door de boomvakken te verhogen of af te bakenen kunnen we voorkomen dat fietsen tegen de bomen worden geplaatst.

Hoe ga je jouw idee uitvoeren? Welke stappen zet je wanneer?

Aandacht nodig voor draagvlak in en communicatie met de buurt

Het vergroten van de "fietsparkeereilanden" en de plaatsing van de fietsbeugels dient te gebeuren door het district. In eerste instantie is er afstemming (ook budgettair - zie budgetraming 10.000 €) nodig met het district om dit onderdeel te kunnen realiseren. De ingreep is al gedeeltelijk uitgevoerd ter hoogte van nr 144. Door de schuine boordsteen recht te maken ontstaat er meer plaats voor de fietsbeugels. Als dit gerealiseerd is, zal de indiener samen met buurtbewoners de boomvakken vergroenen en onderhouden.


Hoeveel investeringsbudget denk je nodig te hebben?
Investeringen zijn duurzame goederen zoals de aankoop van computers, nieuwe meubels, een tuinhuis etc.

Investeringsbudget: bedrag (schatting).

15000

Investeringsbudget: meer uitleg

De driehoekige "eilandjes" worden vergroot en er moeten ca 6 fietsbeugels geplaatst worden. De 10.000 € is een ruwe raming voor de verplaatsing van de boordstenen en de plaatsing van de ca 6 fietsbeugels. Er zijn 3 "fietsparkeereilanden".


Hoeveel werkingsbudget denk je nodig te hebben?
Werkingskosten zijn bijvoorbeeld verbruikskosten, huur, knutselmateriaal, etc.

Werkingsbudget: bedrag (schatting)

1000

Schatting en begroting werkingskosten

Aankoop materiaal voor kwalitatieve vergroening 5 boomvakken


Hoeveel personeelsbudget denk je nodig te hebben?
Werken alle krachten samengeteld fulltime (100%), 4/5 (80%), ..., 1/5 | Over welke periode: 1 maand, ...

Personeelsbudget: bedrag (schatting)

0

Personeelsbudget: meer uitleg

0

Personeelsbudget: VTE verhouding

niet van toepassing of ik weet het niet